Az intézményünk tevékenységi körébe tartozik:

  • Általános iskolás korúak nevelése - oktatása 1-8 évfolyamig

Az iskola 2011 szeptemberétől az Egri Főegyházmegye fenntartásában Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda néven, 18 normál tagozatú tanulócsoporttal és 3 gyógypedagógiai osztállyal működik. Tanulóink létszáma 436 fő, ebből sajátos nevelési igényű osztályokban 26 tanuló jár.

Településünk, Tiszafüred az Észak-Alföldi Régió Jász-Nagykun-Szolnok megye északi területén fekszik, ahol a régiós átlag alatti a gazdasági növekedés, maga a régió pedig az országos rangsorban az utolsó előtti helyezést foglalja el. Ebből adódóan mind az iskola, mind a szülők anyagi helyzete szűkös, amit jól mutat a tanulók szociális helyzete is. A hátrányos helyzetű tanulók száma 178, közülük halmozottan hátrányos helyzetű 37 fő.

Az irányítást az igazgató és az igazgatóhelyettesek végzik. Az iskolavezetéshez tartoznak a munkaközösség-vezetők, diákönkormányzat irányítói, érdekképviseletek vezetői és az ifjúságvédelmi felelős. 

Az iskola önállóan gazdálkodó egyházi intézmény.

 

Az iskolánkban dolgozó pedagógusok tevékenységét a gyermekközpontú, teljesítményorientált nevelő és oktató munka jellemzi.

Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek kialakítására, az olvasás, írás, matematikai képességek fejlesztésére az alsó tagozatban. Fokozott odafigyeléssel fejlesztjük a gyerekek olvasáshoz való viszonyát, olvasó és szövegértő képességüket. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika oktatását.

Különös hangsúllyal kezeli a nevelői közösség a tanulók felkészítését a továbbtanulásra.

Emelt szintű informatika oktatásban vehetnek részt tanulóink, felkészítjük őket az ECDL vizsgákra.

 

Iskolánkban angol és német idegen nyelv tanulására van lehetőség. Tanulóink közül többen is sikeres alapfokú nyelvvizsgát tesznek.

A kötelező testi nevelés mellett igen nagyfokú az órán kívüli sporttevékenység.

A személyiség komplex fejlesztését szolgálja a drámapedagógia.

Környezetvédelmi nevelés nemcsak a tanítási órákon folyik.

Igen sokszínű a diákélet, a diákönkormányzat egész évre tartalmas programot kínál a tanulóknak.

Fontosnak tartja a közösség a hagyományok ápolását.

A tehetségek kibontakozását szolgálják a versenyeken, bemutatókon való megmérettetések, melyeken igen szép eredményeket érnek el gyermekeink.

Szakköri kínálatunkban mindenki megtalálhatja az érdeklődésének, tehetségének megfelelőt.

Nem feledkezünk el a lassabban haladó, nehezen megnyíló tanítványainkról. Számukra fejlesztő, korrepetáló, személyiség - fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.

A sokrétű tevékenységrendszer támogatására három alapítvány jött létre:

  • "Zrínyi Ilona Tehetséges Tanulókat Támogató Alapítvány"
  • "Zrínyisek a Magyar Gyermekekért Alapítvány
  • "Kiss Pál Tehetséggondozó Alapítvány"
  • "DR. Ljasuk Jurij Emlékalapítvány"