Dr. Kristonné Kiss Klára a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda intézményvezetője.

1975 óta dolgozik pedagógusként. Diplomáját 1980-ban az egri főiskolán szerezte, biológia-technika szakos tanárként.

         1988-tól igazgatóhelyettesként dolgozott, képviselte kollégái érdekeit, akiknek a folyamatos intézmény-átszervezések során szilárd támaszt nyújtott.

Aktívan közreműködött abban a nemes munkában, hogy az iskola egyházi fenntartásba kerüljön 2011-ben, s ezáltal az intézményben tanuló diákok és az ott dolgozó kollégái megismerjék Krisztust és az Ő tanítását.

2012 óta az iskola igazgatója. Szívügyének tekinti, hogy az iskolába járó gyerekek személyiségének teljes szellemi, lelki fejlődését előmozdítsa. Teszi ezt szeretettel, empátiával, nagy türelemmel és állhatatossággal.

          Vallási gyökereit a szülői házból hozta magával, szeretettel emlegetve  nagymamája hitbeli példamutatását. Gyermekkorában- amikor ez a család számára hátrányos megkülönböztetést hozott- részesült az elsőáldozásban és a bérmálkozásban, és  szentségi házasságban élve szolgálja családját. Hivatásában végzett szolgálatát meghatározza vallásos meggyőződése.

A tiszafüredi katolikus egyházközség és képviselő testület tevékeny tagja. Személye fontos kapocs az egyházközség és az intézmény között.

Az iskola alapgondolatának megfelelően „Hittel, tudással, szeretettel” végzi munkáját, s ebben példát mutat kollégái, a gyermekek és családtagjaik számára is.