Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Szent Imre Énekes Füzet


Tartalomjegyzék:

A béke napja közel….................................................................................................................................589 B.

Add a kezed…............................................................................................................................................585 B.

Adventi hírnök…...........................................................................................................................................601

A fényem Jézus…..........................................................................................................................................716

Ahol szeretet…..............................................................................................................................................704

Aki eszi az én testemet…..............................................................................................................................596

Aki nékem szolgál….....................................................................................................................................600

A lelkem csak az Úrnál…...............................................................................................................................711

A szeretet mindenkié…............................................................................................................................588 B.

Áldalak jó Uram…....................................................................................................................................587 B.

Áldásoddal megyünk….................................................................................................................................612

Áldjad én lelkem az Urat….......................................................................................................................542 B.

Áldjátok az Urat….....................................................................................................................................543 B.

Áldjátok az Urat/Laudate…..........................................................................................................................701

Áldjon meg Téged az Úr….......................................................................................................................címlap

Áldott légy, Uram…......................................................................................................................................705

Áldott Istenünk…..........................................................................................................................................621

Angyaloknak nagyságos...........................................................................................................................594 B.

Ave Maria, gratia plena................................................................................................................................608

Az Úr hallja imám…......................................................................................................................................709

Az Úr az én Pásztorom…...............................................................................................................................581

Az Úristent magasztalom…......................................................................................................................570 B.

Az Úr megadja kegyelmét….........................................................................................................................503

Békességet hagyok rátok…...........................................................................................................................553

Békesség legyen velünk….........................................................................................................................579 B.

Bizakodjatok, jó az Úr…...............................................................................................................................710

Bűneinket égi Bárány…................................................................................................................................615

Csak Jézusnak szolgálok….......................................................................................................................654 B.

Csillagoknak teremtője….............................................................................................................................510

Dicsérje minden nemzet…..........................................................................................................................700

Dicsérjétek az Urat/Alleluja…....................................................................................................................639

Elhoztuk oltárodra…..................................................................................................................................640

Ez az a nap…...............................................................................................................................................583

Ez az én testem…........................................................................................................................................543

Ébredj ember…...........................................................................................................................................607

Ébredj fel…..................................................................................................................................................631

Én Istenem kereslek…............................................................................................................................572 B.

Én Uram, én Istenem…..............................................................................................................................624

Életem csak kegyelem….........................................................................................................................582 B.

Fatimai himnusz….....................................................................................................................................500

Fel nagy örömre…......................................................................................................................................520

Feltámadt már dicsőségben…....................................................................................................................556

Fényességes mennybéli…............................................................................................................................571

Fivérem Nap….............................................................................................................................................579

Fogadd el…..............................................................................................................................................643 B.

Gyermek született nékünk…........................................................................................................................517

Gyermekem…..............................................................................................................................................586

Gyönyörű vagy én Uram…......................................................................................................................577 B.

Hadd jöjjek én…..........................................................................................................................................610

Halló szívet adj nekem…............................................................................................................................602

Hív minket most…......................................................................................................................................508

Hozzád emelem…........................................................................................................................................501

Hozzád száll az énekem…......................................................................................................................660 B.

Hozsanna Dávid Fiának…......................................................................................................................586 B.

Imádunk Téged…........................................................................................................................................632

Irgalmas Istenünk…...................................................................................................................................708

Irgalmazz énnekem…..................................................................................................................................613

Itt jelen vagyon…........................................................................................................................................568

Itt van Isten köztünk…............................................................................................................................575 B.

Ím jövünk Hozzád…................................................................................................................................641 B.

Íme a Szűz…................................................................................................................................................506

Ímé, mily jó, gyönyörűséges…....................................................................................................................539

Ízleljétek és lássátok…................................................................................................................................598

Jézus életem…............................................................................................................................................605

Jézus, majd gondolj rám…..........................................................................................................................715

Jézus megváltó Istenünk….........................................................................................................................558

Jézus, neved….........................................................................................................................................663 B.

Jézust ének dicsérje….................................................................................................................................702

Jó az Úrban bizakodni…..........................................................................................................................…703

Jó Atyám, imádlak…...................................................................................................................................603

Jöjj, Szentlélek, jöjj…..................................................................................................................................653

Jöjjetek, ó hívek….......................................................................................................................................518

Kenyered és borod…...................................................................................................................................637

Keressétek előbb/Alleluja….......................................................................................................................642

Kész a szívem, Istenem…........................................................................................................................651 B.

Király vagy…...............................................................................................................................................656

Királyi törvény….........................................................................................................................................623

Köszönöm, Jézus….....................................................................................................................................634

Közelebb, közelebb…..................................................................................................................................573

Krisztus az Úr feltámadott…......................................................................................................................559

Krisztus Urunknak…...................................................................................................................................515

Krisztus testét vegyétek….......................................................................................................................578 B.

Lelkem az Urat dicsérd…............................................................................................................................619

Magasan áll a Golgota….........................................................................................................................546 B.

Magasztaljon Téged….................................................................................................................................542

Magnificat…................................................................................................................................................719

Mária, hozzád száll…..................................................................................................................................617

Mária, Mária szép…...................................................................................................................................629

Megadja most Isten…................................................................................................................................589

Meghívtál, hogy vízre lépjek…...................................................................................................................626

Menjetek be kapuin….................................................................................................................................618

Messziről száll dalunk….........................................................................................................................540 B.

Mi pedig dicsekedjünk….............................................................................................................................541

Mily gyönyörű dicsérni…............................................................................................................................644

Minden föld imádjon…...............................................................................................................................587

Minden kincsem az…..................................................................................................................................616

Minden mi él…...........................................................................................................................................609

Mint a szép híves….....................................................................................................................................576

Mint szarvas….............................................................................................................................................645

Ne félj, mert megváltottalak….....................................................................................................................611

Ne félj, ne aggódj….....................................................................................................................................706

Nem lesz egyedül….................................................................................................................................581 B.

Néked dicséret, áldás…...........................................................................................................................652 B.

Népek megváltó Istene…............................................................................................................................502

Nézz testvér fel…........................................................................................................................................638

Nunc dimittis…...........................................................................................................................................718

Oltalmazó Isten…........................................................................................................................................591

Oltalmad alá futunk…............................................................................................................................592 B.

Oly jó áldani…............................................................................................................................................658

Olyan hitet…..............................................................................................................................................620

Ó, halld meg Uram…..................................................................................................................................707

Ó, ifjak, lányok, gyermekek........................................................................................................................565

Ó jöjj, ó jöjj…..............................................................................................................................................505

Ó, ki ez oltáron…....................................................................................................................................569 B.

Ó, szívem kincset talált….......................................................................................................................590 B.

Ó Teremtőnk…...........................................................................................................................................544

Ó, Te vagy Uram….................................................................................................................................580 B.

Örvendezzünk….........................................................................................................................................646

Ő az Úr…....................................................................................................................................................636

Ősi ír áldás.............................................................................................................................................662 B.

Ragyogtasd fel arcod…...............................................................................................................................595

Szent Imre himnusz…................................................................................................................................299

Szentlélek, jöjj….....................................................................................................................................659 B.

Szentlélek, úgy kérünk…............................................................................................................................633

Szentmise énekei magyarul….............................................................................................................724-726

Szentmise énekei latinul…..................................................................................................................727-730

Szent vagy…................................................................................................................................................604

Szeress….....................................................................................................................................................655

Szeretem örökké…......................................................................................................................................635

Szeretet áradjon köztünk…........................................................................................................................588

Szeretet Isten…......................................................................................................................................593 B.

Szívem csendben….................................................................................................................................583 B.

Szüntelenül néked éneklek…......................................................................................................................614

Tápláló szent kenyér…................................................................................................................................625

Te bennem élsz….......................................................................................................................................630

Terád vár egy szép ország…........................................................................................................................622

Teremts bennem….....................................................................................................................................627

Te vagy a fény…..........................................................................................................................................717

Térj meg keresztény…............................................................................................................................545 B.

Tested Jézus…............................................................................................................................................650

Tied a dicsőség…........................................................................................................................................606

Több vagy nekem….....................................................................................................................................661

Uram, jó nekünk…..................................................................................................................................567 B

Uram, Tehozzád futok…............................................................................................................................628

Újra rád köszönt a reggel…...................................................................................................................584 B.

Úr Jézus, Megváltóm…..........................................................................................................................657 B.

Úr Krisztus feltámadott…..........................................................................................................................557

Üdvözlégy, fényes Nap…...........................................................................................................................566

Várj és ne félj…...........................................................................................................................................714

Veled, ó Uram…..........................................................................................................................................712

Virrassz még…............................................................................................................................................713

Werner: Mercedes-mise…..................................................................................................................720-723

Zengjen az ének…...................................................................................................................................649 B.