Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Szent Imre-díjazottak 2022.


Dózsa Dominika


A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 8. osztályos tanulója.
Tanulmányi munkáját kiemelkedően, példamutató szorgalommal és magatartással, lelkiismeretesen végzi. Minden évfolyamot kitűnő eredménnyel zárt, és nevelőtestületi dicséretben részesült.
Dominika számos tantárgyból megyei és országos szintű versenyeken szerepelt eredményesen.
A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei döntőin több alkalommal végzett dobogós helyen, így bekerült az országos döntőkbe; a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján is több esetben ért el szép eredményt; 2018-ben a Dugonics András országos matematika versenyen bronz fokozattal végzett.
A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett hon-és népismereti regionális pályázatra benyújtott pályamunkájával 2019-ben harmadik helyezést ért el.
2018-ban a Harmatcsepp Tanulmányi Verseny országos döntőjén szövegértésből 1. helyezés ért el. 2021-ben a Hebe Nyelvmester országos projektversenyen országos 3. helyen végzett.
Ebben a tanévben az országos Anya-Nyelv-Csavar anyanyelvi versenyen csapatával döntőbe jutva 2. helyezést értek el.
ECDL Start bizonyítvánnyal rendelkezik, alapfokú angol nyelvvizsgára készül.
Iskolán kívül nyolc éve tagja a jelenleg Tisza tavi AMI-ként működő néptánc iskolának.
Az iskolai rendezvények aktív szereplője.Fodor Fedóra


A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 8. b osztályos tanulója.
Tanulmányi munkáját példamutató szorgalommal és magatartással, lelkiismeretesen végzi. Minden évfolyamot kitűnő eredménnyel zárt, és nevelőtestületi dicséretben részesült.
A városi, megyei versenyeken túl országos szintű versenyeken is részt vett. Szívesen foglalkozik levelezős versenyek feladataival.

Eredményei:
• Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei 4. hely, a körzet legeredményesebb versenyzője
• Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen minden évben kiválóan szerepel, megyei legjobb helyezései 4. és 8. hely.
• Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tehetségkutató versenyén informatikából 3. hely, pályaorientációs táborában angol, matematika, magyar nyelv 1 hely.
• „Vizet mindenkinek” megyei rajzpályázat különdíjasa.
• Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen többször is döntős csapat tagja, kétszer megyei 4. hely
• Városi versmondó ezüst minősítés
• Az egyházmegyei „Szent Imre és kora” komplex tanulmányi csapatverseny 2. hely
• Angol alapfokú nyelvvizsgára készül.
• Az iskolai rendezvények aktív szereplője, az iskolai diákönkormányzat vezetője, melyben munkája kiemelkedő.
• Tanulmányait az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Program évfolyamán folytatja.Leiter Aranka


Leiter Aranka a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda tanára 1991-ben kezdte a pedagógus pályát. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán német nyelvoktató diplomát szerzett 1997-ben, két évvel később pedig az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola pedagógia szakos nevelőtanárrá nyilvánította. 2002-ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán német nyelvtanári oklevelet vehetett át.
Munkáját becsülettel, tisztességgel, az intézmény érdekeit szem előtt tartva látja el. Elkötelezetten, magas színvonalon tanítja a német nyelvet, szívügyének tekinti a diákok nyelvvizsgára való felkészítését, tanórán kívül is segíti a tanulók előrehaladását. Tanítványai rendszeresen részt vesznek idegennyelvi versenyeken, ahol kimagasló eredményeket érnek el.
Szakmai fejlődésére nagy hangsúlyt fektet, a továbbképzéseken szerzett ismereteit beépíti, hasznosítja az oktató-nevelő munka során. Elhivatottsága, emberi tartása példaértékű. Kimagasló szakmai tevékenységét a szülők és kollégák egyaránt elismerik.
Lelkiismeretes munkáját megköszönve szeretettel gratulálunk az elismeréshez.Farkasné Bártfai Lilla


Farkasné Bártfai Lilla Tiszafüreden született, 1980-ban a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői diplomáját, majd 1983-ban a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán az általános iskolai tanító szakot.
Diplomaszerzés után az akkor még Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusaként kezdett el dolgozni, ahol a névváltozás után is folytatta munkáját, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában.
A 40 éves munkaviszony alatt 15 éven át végzett igazgató-helyettesi feladatot, és minden lehetőséget megragadott önmaga fejlesztésére, felsőfokú OKJ-s szakképesítést szerzett mint oktatási informatikus, majd 2004-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszék szervezésében elvégezte a Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szakot, közoktatásvezető és pedagógus szakvizsgát szerezve.
2015-ben a pedagógus életpálya modell bevezetése során mesterpedagógusi címet szerzet és azóta is szakértőként dolgozik. Szakmai hozzáértésével tevékenyen részt vesz a környék intézményeiben lezajló pedagógus minősítő eljárások lebonyolításában.
Mindennapi munkáját a segítőkészség, a lelkiismeretesség jellemzi, színvonalas szakmai munkájával elősegíti intézményünk hatékony- és eredményes működését.
Gratulálunk az elismeréshez!