Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Érseki elismerésben részesült tanulóink


Ujvári Enikő Anna 8. b osztály. (2024.)


Ujvári Enikő Anna a Szent Imre Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda végzős tanulója. 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült. A tantárgyi versenyek rendszeres résztvevője, kiemelkedő eredményeket ért el német nyelvből, vers- és prózamondó versenyeken, rajzpályázatokon. Szóbeli német alapfokú nyelvvizsgát és ICDL bizonyítványt szerzett.
Hitéleti munkája példaértékű, rendszeresen részt vesz a szentmiséken. Elsőáldozó volt, tavaly pedig a bérmálás szentségében is részesült.
Iskolai tanulmányai mellett a zeneiskola növendéke, zongora tagozaton szorgalmának és tehetségének köszönhetően kitűnő eredményt ért el.
Enikő a közösségi munkában is aktívan részt vesz, tanárai és diáktársai szeretik példamutató magatartása, megbízhatósága, és szerénysége miatt.
Intézményünk közössége méltónak tartja az Érseki Elismerő Oklevélre.


Török Fanni 7. b osztály. (2024.)


Török Fanni a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 7. osztályos tanulója.
Tanulmányi munkája kiváló. Minden tanévben kitűnő bizonyítvánnyal végzett, több tantárgyból dicséretes volt, így nevelőtestületi dicséretet is kapott. Számos tanulmányi versenyen vett részt, különösen eredményesen szerepel humán tárgyakból, rajzpályázatokon, illetve néptáncos megmérettetéseken. Idén az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen 7. helyezést, a XI. Jászsági Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncversenyen ezüst minősítést kapott.
Szorgalma és magatartása példamutató. Tanáraival tisztelettudó, társaival segítőkész. A tanórákon és otthon végzett munkája precíz, lelkesedése, tudása és kitartása ösztönző társai számára is.
Fanni kisgyermekkora óta szüleivel rendszeresen részt vesz a szentmiséken. Alázatos és figyelmes tagja a közösségnek. A hittantáborok állandó résztvevője, aki a legkisebbeknek és az új résztvevőknek biztos támasza. A hittan órákon példával jár elől lelkiismeretességével, nyitottságával, megbízhatóságával és hitbeli tudásával. Elsőáldozása óta rendszeresen szentségekhez járul.
Minden évben biztos pontja a hittan versenyekre készülő csapatoknak, de egyénileg is megmutatja, hogy ezen a téren is kiemelkedően helyt áll. Szerény természetével, határozott, keresztény értékrendjével példa társai előtt. Minden évben többször megmutatta a benne rejlő értékeket a tőle megszokott megbízhatóságával:
A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hittanversenyén 5. helyezést ért el csapatával.
A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium egyház- és helytörténeti vetélkedőn 2. helyezést ért el csapatával.
Idén az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért imádság aktív előimádkozója volt.
A Szent Cecília Egyházmegyei Énekversenyre lelkiismeretesen felkészült és kiemelkedő eredményt ért el, a zsűri különdíját kapta.
Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda által szervezett Árpád-házi szentek és koruk témájú versenyre nagy lelkesedéssel készült csapatával együtt.
A városi adventi gyertyagyújtáson iskolánk előadásában biztos pillére volt a szereplő csoportnak.
Májusban a Veszprémi Egyházmegye által rendezett Országos Internetes Hittanversenyen 3. helyezést ért el.
Mindezek alapján érdemesnek tartjuk Török Fannit az érseki elismerésre.


Lovász Edina 8. b osztály. (2023.)


Lovász Edina a Szent Imre Katolikus Általános Iskola végzős tanulója. 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült, kiemelkedő versenyeredményei vannak német nyelvből, matematikából, hittanból, magyar nyelvből és irodalomból. Szóbeli német alapfokú nyelvvizsgát és ECDL bizonyítványt szerzett.
Tanulmányi eredményei mellett példamutató hitéleti munkája. Kisgyermek kora óta rendszeres résztvevője a szentmiséknek. Oltárszolgálatot vállal: felolvas, ministrál. Megkeresztelése után elsőáldozó volt, idén pedig a bérmálás szentségében is részesült.
Edina közösségi munkája is kiemelkedő: szívesen segít diáktársainak a tanulásban, tanárai szeretik megbízhatósága, szerénysége, példamutató szorgalma miatt. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola közössége méltónak tartja az Érseki Elismerő Oklevélre.


Urbán Alexa Gitta 8. b osztály. (2022.)


Alexa a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 8. b osztályos tanulója. Kiemelkedő tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával, szerénységével, szorgalmával és aktív hitéletével követendő példa társai előtt. Minden évben kitűnő bizonyítványa volt, és nevelőtestületi dicséretben részesült.
Több tantárgyból rendszeres résztvevője a tanulmányi versenyeknek.
Számos kiemelkedő versenyeredménnyel büszkélkedhet.
Harmatcsepp – Katolikus Iskolák Országos tanulmányi versenye – országos 9. helyezés
„Őseink nyomában” területi honismereti pályázatok – 2. helyezés és 4. helyezés
Az egri Neumann János Középiskola idegen nyelvi versenye – német nyelv, területi 4. helyezés
„Szeresd a földet!” HEBE országos természetvédelmi egyéni projektverseny – országos 5. helyezés
„Hello, UK!” HEBE országos angol egyéni projektverseny – országos 10. helyezés
Német és angol alapfokú nyelvvizsgára készül. ECDL Start bizonyítvány megszerzése folyamatban van.
Iskolán kívüli tevékenységei is példamutatóak: zeneiskolás és kisgyermekkora óta tagja a tiszafüredi mazsorett csoportnak, akikkel számos hazai és nemzetközi fellépésen, versenyen részt vett és ért el szép eredményeket. 2020-ban kiváló sportolói kitüntetésben részesült.
Tanulmányait a helyi gimnáziumban szeretné folytatni.


Vigh Péter Zétény 8.b osztály. (2021.)


Vigh Péter Zétény a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8. b osztályos tanulója. 2006. november 19-én látta meg a napvilágot katekéta szülei hatalmas örömére. Édesanyja tanító és hitoktató, édesapja hittan és történelem szakos tanár, aki akolitus szolgálati fokozatban áll.
Pár hetes korában a keresztség szentségében részesült, és azóta minden vasárnap a szüleivel tart a szentmisére. Kisiskolás kora óta ministrál, felolvas és aktívan részt vesz a különböző szertartásokon. Rendszeresen gyón és áldozik. Nagy örömmel készül a bérmálkozásra. Az otthoni, közös imádságokba is szívesen bekapcsolódik. Szívesen vesz részt zarándoklatokon. Nagy élmény volt számára, mikor szülei elvitték Medjugorjéba.
Péter az iskolában szófogadó, példás magatartású, szorgalmas, jeles tanuló. Segítőkészségét minden nap megmutatja társai és a pedagógusok felé. A pedagógusokkal szemben mindig udvarias, tisztelettudó. Tanórákon aktív, érdeklődő, készséges és rendkívül felkészült. Kötelességtudata kiemelkedő. Az iskolai rendezvények gyakori szereplője.
Kedvenc tantárgya a hittan, a matematika és az informatika. Kedvenc elfoglaltsága az olvasás, főként a humoros történeteket, regényeket kedveli. Az általános iskola után egyházi iskolában, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázimban folytatja tanulmányait. Ha van lehetősége, nagy örömmel vesz részt kirándulásokon, táborokban, látogat múzeumot, néz színházi előadásokat. Karitasz tevékenységet minden alkalommal szívesen vállal. Szívügyének tartja a másokon való segítséget. A különböző versenyeken, megmérettetéseken is szívesen részt vesz. Első osztályban az Apáczai Kiadó által szervezett „Járj szerencsével” komlpex tanulmányi versenyen csapatban a döntőig jutott. A Katolikus Iskolák Országos Harmatcsepp Versenyén 2. osztályban hittan tantárgyból IV. helyezést ért el, 3. osztályban VI. helyezett lett. Negyedik osztályban a 2017. évi Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei 31. helyezett lett, hetedeik osztályban pedig 29. helyezést ért el. Ötödik évfolyamban Az „Őseink nyomában” honismereti pályázaton IV. helyezett lett, míg hatodik osztályban III. helyezést ért el. A Neumann János idegen nyelvi versenyen németből hatodik osztályban VI., hetedik osztályban pedig VII. helyezett lett. Ezeken kívül rengeteg iskolai, városi, területi versenyen indult magyar, matematika, idegen nyelvi tantárgyakból, amelyeken szintén szép eredményeket ért el.
Informatikai tevékenységeket is szívesen végez. A négymodulos Start ECDL bizonyítvánnyal már rendelkezik, és folyamatban van a hét modulos Standard ECDL bizonyítvány megszerzése is. Német alapfokú nyelvvizsgára készül.


Lang Luca 8.b osztály. (2019.)


A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el, több tantárgyból dicséretet kapott, ezért nevelőtestületi dicséretben részesült. Magatartása és szorgalma példamutató, közösségi munkája kiemelkedő.
Rendszeresen részt vesz tanulmányi versenyeken. Eredményesen szerepelt a Neumann német nyelvi illetve matematika versenyen, hittan versenyen, a Tudásbajnokságon matematika tantárgyból, valamint a Bolyai anyanyelvi versenyen. Minden évben megméretteti magát a Kenguru, illetve a Zrínyi Ilona matematika versenyen. Sikeresen teljesítette az ECDL vizsgák eddigi moduljait, jelenleg szorgalmasan készül a német nyelvvizsgára.
Az intézmény egyházi fenntartásba kerülésekor lett első osztályos, és azóta a hitéletben való fejlődése példaértékű. Elköteleződését és szorgalmát bizonyítja, hogy sikeresen felvételizett a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumba. Ősztől „jezsusként” folytatja tanulmányait.

Tiszafüred, 2019. május 3.


A Tornacsapat méltatása. (2018.)


Iskolánk több mint húsz éve kapcsolódott be a Diákolimpia versenyrendszerébe torna sportágban. A kezdetekben csak egy tanteremben állt rendelkezésünkre későbbiekben már egy tornaszoba, majd pedig egy tornaterem szolgál az edzések megtartásához. Az első eredményeket a Városkörzeti és Megyei Diákolimpiai versenyeken értük el. Egy újabb mérföldkövet az Országos Területi Döntők sikerei jelentettek.
Az Országos Diákolimpiai Döntőknek tizenhárom éve vagyunk résztvevői a fiú csapatunkkal. Eredményeink fokozatosan javulnak. A Kelet-Magyarországi régióban sokszor vagyunk dobogósok, az Országos Döntőkön az ötödik – hatodik helyezésig jutottunk.
Meghívásos versenyeken is részt veszünk. A legszebb dobogós sikereket a Debreceni Bocskai-Vénkert Kupán értük el. (Második és harmadik helyezések). Hetente két-három edzést tartunk. Az edzéseket az elsőstől a felső tagozatos tanulókig látogatják.
Nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, akik az utaztatásban segítenek.


Gulyás Marcell 6. b osztály. (2017.)


Marci hat éve kiváló tanulmányi eredményű tanuló. Többször nevelőtestületi dicséretben is részesült tanulmányi munkája elismeréseként. Munkáját szorgalmasan, pontosan végzi. Lelkiismeretesen készül a tanórákra, azokon pedig aktívan vesz részt. Korához képest széles látókörű, komolyan gondolkodó gyermek. Nevelőivel, osztálytársaival szemben tisztelettudó, segítőkész, udvarias.
Szabadidejét is tartalmasan tölti: iskolai szakkörökre jár, sportol, angol, német és spanyol nyelvet tanul, szeret olvasni. Meseírással is próbálkozik, tavalyelőtt egy pályaműve megjelent nyomtatásban is.
Szentmisékre, egyházi programokon is részt vesz aktívan, kedvvel jár. Lelki fejlődése így szépen alakul.
Az osztály közösségnek is oszlopos tagja. Bármilyen feladattal megbízható, azt legjobb tudása szerint teljesíti. Gyengébben teljesítő társainak szívesen segít, soha nem utasítja el őket.
Több tantárgyból is részt vett már versenyeken, elsősorban a magyar nyelv és irodalommal, az angol nyelvvel, illetve a történelemmel kapcsolatos versenyeken.

Versenyeredményei:
- Bendegúz Tudásbajnokság-irodalom: megyei 2. helyezett /2017/
- Neumann János Középiskola és Kollégium által szervezett megyei Idegen nyelvi Verseny/2016/
- Körzeti Versmondó Verseny:3. helyezés /2017/
- „nyelvÉSZ” Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei forduló: 3. helyezés /2017/
- Városi Kazinczy felolvasó verseny:1. helyezés /2017/
- TITOK –Történelmi levelezőverseny: országos 15. helyezés
- TITOK –London Bridge Angol nyelvi tesztverseny országos döntő:4. helyezés /2016/
Tanulmányi és közösségi munkája alapján példaként állítható az iskola gyermekközössége elé.


Lex Máté 8. osztályos tanuló. (2016.)

Tanulmányi munkája jeles, illetve kitűnő. Tanulmányi eredményei alapján az elmúlt hét év alatt mindig jeles vagy kitűnő bizonyítvánnyal végzett, több tantárgyból is dicséretes volt.
Szorgalma és magatartása példamutató. Tanáraival tisztelettudó, iskola- és osztálytársaival jó kapcsolatot ápol. Segítőkész, iskolai közösségben végzett munkája aktív. A tanórákon és otthon végzett munkája pontos, külön feladatokat is vállal. Kitartó munkája példamutató társai számára. Iskolai rendezvények állandó szereplője. Rendszeres résztvevője a különböző matematika versenyeknek is, ahol szép eredményeket ér el. Az iskola tornacsapatának tagjaként szép sikereket ért el.
Évek óta szorgalmasan, érdeklődve fordul a hittanórák felé. Hittan tanulása során mindig igyekszik átfogó, biztos tudást szerezni, s azt társaival is megosztani. Máté a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola közösségének meghatározó, pozitív személyisége. Feladattudata, egyházi ünnepeken, liturgikus alkalmakon való részvétele követendő. Tudatosan és személyes meggyőződéssel készül(t) a bérmálás szentségének vételére. Őszinte és elkötelezett keresztény fiatalként társai és pedagógusai egyaránt számíthatnak rá.
Tanulmányai mellett elsősorban kulturális területen végzett munkája dicséretes. Hosszú évek óta a Pátria Művészeti Alapfokú Iskola tanulójaként kiemelkedő sikereket ért el országos szóló és páros táncversenyeken.
Elért eredményei
— ECDL vizsga
— Torna megyei csapatverseny III.helyezett
— Torna megyei egyéni I .helyezett
— Városi asztali tenisz versenyen II. – III. helyezett
— Emléklap a III. Országos Nagyecsedi Verbunk versenyen nyújtott teljesítményért + különdíj
— Emléklap az V. Országos szóló és páros táncversenyen nyújtott teljesítményért
— Pátria Szólótánc verseny arany minősítés + zsűri különdíja
— „Fölszállott a Páva” előválogatója”


Urbán Aletta (2015.)


Aletta a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Iskola 6. osztályos tanulója. Kitűnő tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával, szerénységével, szorgalmával és aktív közösségi tevékenységével követendő példa társai előtt.
Számos kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhet.
A tanév során részt vett:
Neumann Német nyelvi versenyen, ahol 3. helyezést ért el,
Szép magyar beszéd versenyén 1. helyezett lett,
Vers- és prózaíró pályázaton 1. helyezést kapott,
„Őseink nyomában” területi hon- és népismereti versenyen 3. helyezést ért el az igényesen elkészített pályamunkájával.
Tagja az iskolai énekkarnak, akik az egyházi, iskolai, városi ünnepségeket énekükkel színesítik. Iskolán kívül, hat éve tagja a tiszafüredi mazsorett csoportnak, akikkel számos hazai és nemzetközi fellépésen, versenyen, részt vettek és ért el szép eredményeket.
Szüleivel példamutató rendszerességgel részt vesz a Szentmiséken, társai körében a keresztény értékrendet képviseli és közvetíti.


Gönci Márta 8. osztályos tanuló. (2014.)

Tanulmányi munkája kiváló. Tanulmányi eredményei alapján az elmúlt hét év alatt mindig kitűnő bizonyítvánnyal végzett, több tantárgyból is dicséretes volt. A tanévek végén többször kapott nevelőtestületi dicséretet.
Szorgalma és magatartása példamutató. Tanáraival tisztelettudó, iskola- és osztálytársaival jó kapcsolatot ápol. Segítőkész, iskolai közösségben végzett munkája aktív. A tanórákon és otthon végzett munkája precíz, igénye van arra, hogy a legjobbat hozza ki magából. Lelkesedése, tudása és kitartó munkája ösztönző társai számára is.
Évek óta szorgalmasan, érdeklődve fordul a hittanórák felé. Hittan tanulása során mindig igyekszik átfogó, biztos tudást szerezni, s azt társaival is megosztani. Iskolánk énekkarában és önállóan is rendszeresen szolgálatot végez ünnepi és liturgikus események alkalmával, mint az iskolai misék, elsőáldozási és bérmálási szertartások, szentek ünnepei, pásztorjáték, iskolai és városi megemlékezések, előadások.
Márta az idegennyelvi tanulmányaiban is kitűnően teljesít. Szorgalma, órai aktivitása példamutató, rendkívül érdeklődő. Számos alkalommal vett részt angol nyelvi versenyeken, ahol kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. Írásban és szóban is bizonyította tudását az egri Neumann János Középiskola által szervezett angol versenyen, ahol tavaly I. helyezett lett. Az idei tanévben a Bendegúz Tudásbajnokságon több forduló után bekerült a megyei döntőbe és I. helyezést ért el. Pontszámai alapján a megyéből egyedüliként jutott tovább az országos döntőbe, amelyet 2014. május 24-én Szegeden rendeznek. Márta céljai közt szerepel az angol alapfokú szóbeli nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Erre jelenleg is lelkiismeretesen készül.
Az angol mellett több tantárgyból is részt vett már versenyeken, elsősorban matematika- és versmondó versenyeken, de nem állnak tőle távol sporttal kapcsolatos megmérettetések sem. Nagyon szépen énekel, ezért dalversenyekre jár, ahol szép eredményeket ér el. A helyi zeneiskolába is jár. Számos rézfúvós versenyen szerepelt már eddig, ugyancsak szép eredményekkel.

Versenyeredményei:
- Bendegúz Tudásbajnokság – angol nyelvből megyei I. helyezett
- Neumann János Középiskola és Kollégium által szervezett megyei Idegennyelvi Versenyen 1. helyezett (előző évben 8. helyezett)
- Körzeti Versmondó Versenyen döntőbe jutott
- Tisza-tavi Ki Mit Tud Csapatversenyen 4. helyezett
- Sátoraljaújhelyi Egyházmegyei Népdaléneklő Versenyen 1. helyezett
- Iskolai Népdaléneklő Versenyen öt alkalommal ért el 1. helyezést
- Megyei Rézfúvós Versenyen bariton tanszakból hat alkalommal ért el 1. helyezést
- Megyei Rézfúvós Versenyen harsona tanszakból két alkalommal ért el 1. helyezést
- Országos Rézfúvós Versenyen döntőbe jutott bariton tanszakból
- Városi Téli Atlétikai Versenyen 3. helyezett
- Iskolások Városi Futóversenyén 3. helyezett


Csőke Dániel (2013.)

a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 7.b osztályos tanulója
Eddigi tanulmányi munkáját kitűnő minősítéssel végezte.
Már alsó tagozatos korában számos tanulmányi versenyen indult. Élen jár a közösségi munkában.
Azóta is kiemelkedő teljesítményeket nyújt szavalataival ünnepségeken.
Felső tagozaton szép eredményeket ért el német versenyeken, kiemelkedik a megyei Honismereti pályázaton elért 1. és 3. helyezése.
Rendszeresen minden vasárnap és ünnepnap részt vesz szüleivel szentmisén, ahol ministrál, és gyakran felolvas az evangéliumból.
Példamutató szorgalmával, magatartásával példaértékű lehet mindenki előtt.


Az „Angyalkák” kis kamarakórus 4. osztályos tanulókból áll (2013.)

2 éve énekelnek együtt.
A Szentmiséket és egyházi ünnepeket színesítik szolgálatukkal.
Mellette az iskolai ünnepeken, különböző rendezvényeken is gyakran szerepelnek.
Minden fellépésükre lelkesedéssel és odaadással készülnek. Megtiszteltetésnek érzik, hogy ők is tehetnek valamit a hívők lelki életének gazdagításáért.