Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

KEHOP-5.2.13-19-2019-00031


ISKOLA ÉS ÓVODA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA!

Kedvezményezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
Projekt címe: A Tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda energetikai felújítása
Támogatás összege: 78.148.747.- millió forint
Támogatás intenzitása: 87,49%
A projekt fizikai zárása: 2023.11.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00031

PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.
A most záruló projekt keretén belül az intézmény Tiszafüred, Fő út 26. (hrsz.: 1242) szám alatt található általános iskola és a Tiszafüred, Szőlősi út 1. (hrsz.: 1247) szám alatt található épületének energetikai felújítása valósult meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épületek energetikailag a FF (Átlagost megközelítő) besorolással rendelkeztek, így szükségessé vált felújításuk, energetikai rendszereik korszerűsítése. A napokban befejeződő beruházás során megvalósult a külső nyílászárók cseréje, külső homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, az iskola 13, az óvoda épületén 3 kw teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. A most megvalósult fejlesztés eredményeként CC (Korszerű) minősítésű épületek állnak az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épületekkel hozzájárulunk a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez, továbbá hozzájárulunk a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével.
A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába és óvodába járó diákok-gyermekek, tanárok-óvonők és az itt dolgozók, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújultak az épületek. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmények környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lett. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Tiszafüred lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű épületek a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremtenek az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.