Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Régebbi cikkek
2021-2022 első félév


Nemzeti büszkeségeink, a Hungarikumok

A Magyar Kultúra Napja alkalmából munkaközösségünk HUNGARIKUMOKRÓL szóló plakát készítésére kérte iskolánk valamennyi osztályát.
Diákjaink különböző technikák közül választhattak: készíthettek rajzos tablót, montázst, illetve kollázst. A gyerekek - főleg alsóban és az eltérő tagozaton - nagyon lelkesen dolgoztak, széleskörű kutató- és gyűjtőmunka előzte meg a plakátok elkészítését. Mindnyájunk nagy örömére csodálatos, kreatív alkotások születtek. Bár osztályonként egy összeállítást vártunk, a végén jóval több érkezett be hozzánk. A munkát emléklappal és egy kis jutalommal háláltuk meg.
Az elkészített tablókat az aulákban állítottuk ki. Az esztétikai nevelés mellett célunk a nemzeti öntudat erősítése és az ismeretek bővítése is volt.
A plakátok megtekinthetők az iskolánk honlapján található SZIA felületen.


Művészeti munkaközösség

A Magyar Kultúra Napja – a könyvek napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánkban idén az ifjúsági könyvek kaptak főszerepet: könyvbemutató és –ajánló találkozót szerveztünk az olvasásra nyitott felsős tanulóink számára.
Erre a jeles napra meghívtuk a Tiszafüredi Városi Könyvtár vezetőjét, Prinyi Tündét, hogy személyesen mutasson be, ajánljon gyermekeinknek olvasnivalót a könyvtár kínálatából. Nagyszerű olvasmányok között töltöttük a délutánt, klasszikusok és frissen megjelentek egyaránt sorra kerültek.
Bemutatója után néhányan a megjelentek közül is beszéltek kedvenc olvasmányaikról, majd kötetlen beszélgetés mellett mindenki belelapozhatott a könyvekbe, tájékozódhatott a könyvtári tagsággal, kölcsönzéssel kapcsolatosan.Szent Filoména könyörögjél értünk!

Szent Filoména, egy őskeresztény kislány, aki 13 évesen vértanú lett, hogy hitét, és szüzességi fogadalmát megtarthassa. Osztályunk védőszentjéről, január 10-én emlékeztünk meg, küzdelmes életútját megismerve. Csodálkozva hallgattuk rövid életének emberfeletti megpróbáltatásait, kínzásait. Álmélkodtunk a mindenkit elárasztott szeretetéről, gondoskodásáról, és természetfeletti, a fizika törvényeinek ellentmondó gyógyításairól, tetteiről, amelyekkel boldogságot hozott az emberek szívébe. Halála után 1700 évvel a kis szent, sorra vitte véghez a csodákat. Kis elsősként ezeket, mi is papírra vetettük.

1.b osztály
A Háromkirályok látogatása

Már hagyománynak mondható, hogy minden évben meglátogatjuk a Háromkirályok óvodát ezen a szép napon. Így az 1. b osztály a bölcsekhez hasonlóan fel is kerekedett. Gondos előkészület előzte ezt meg, rövid műsorral köszöntöttük őket Vízkereszt ünnepén. Ajándékokat is vittünk, amit a gyerekek készítettek. Szeretettel fogadtak minket, vendégül is láttak teával, rágcsálni valóval.
„A gyermek fénye minden fénynél fényesebb, ezt a bölcsességet hoztuk el most tinektek.”Vízkereszt ünnepe iskolánkban

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda követve az egyik legősibb keresztény hagyományt, megünnepelte Vízkereszt ünnepét.
Az iskola kápolnájában tartott reggeli szentmisén Károly atya, vizet szentelt.
A délelőtt folyamán egyházi szertartás szerint megszentelte az iskola és óvoda termeit, helységeit, és a jó Isten áldását kérte az iskolában tanuló diákokra, óvodába járó gyermekekre és az ott dolgozókra, pedagógusokra.
Ferencz Károly plébános atya az ajtók fölé felírta: 20 + C + M + B + 22, mely utal arra, hogy Krisztus áldását kértük az itt tevékenykedőkre a 2022-ben is. Vízkeresztkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek, vagy népiesen a háromkirályok érkezését is, akik a hagyomány szerint hárman voltak: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A vízkereszt elnevezés a vízszentelés szertartásából ered, melyet ekkor végeznek. Ekkor kezdetét veszi a házszentelések időszaka, mely szertartás során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 22. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét.Karácsonyfadíszítés a templomban

Karácsonyra ünnepi díszbe öltöztették a tiszafüredi templomot a Szent Imrés diákok. Szorgos kezek munkájának köszönhetően gyönyörű karácsonyfák ékesítik a szentélyt. A jókedv teljessé vált egy közös csocsózás és egy forró tea mellett.
Áldott Karácsonyt


Karácsonyi lelkinap - 2021

December 20-án, hétfőn került sor iskolánk karácsonyi lelki napjára, az ünnepre való felkészülés jegyében.
A nap folyamán a pedagógusok vezetésével osztályonként előadásokon vettek részt a gyermekek. A Szent család, és különösen Szent József személye volt, akire figyelmünket irányítottuk. Ő volt, aki a maga dolgos hétköznapjaiban is tudott figyelni Istenre, aki fontos hivatásra választotta őt. Ő pedig tetteivel válaszolt.
Az előadások kézműves tevékenységgel és „Szent József kalácsának” elfogyasztásával fejeződtek be. Alsós- és felsős diákjainkkal Szentmisén vettünk részt a templomban, ahol Ferencz Károly atya a Szűzanya alakját állította elénk, aki az angyal szavára nem miérttel válaszolt, hanem azt kereste, hogy hogyan tudja megvalósítani Isten kérését.
A szentmisén iskolánk kórusa, és a negyedik illetve az ötödik évfolyamos tanulók énekkel ajándékozták meg közösségünket.
A Szent Család szeretete, József és Mária szülői példája, és a Megváltó érkezésének öröme töltse el szíveinket karácsony ünnepén!

A szentmisén énekel az iskolánk kórusa:Adventi rajzpályázatunk

Az idei év egyházi mottója: „Péter hitével tekintsünk Jézusra”, hívta életre az adventi rajzpályázatunkat. Péter a kőszikla, kinek hite megrendíthetetlen lett az Atyában. Nem egyszerű gyermekként, ezeket a gondolatokat megérteni. A hittan órákon, a Szentmiséken előkerül Péter személyisége, kitartását, elkötelezettségét példaként állíthatjuk magunk és a tanítványaink elé is. A rajzpályázatunkat egy mottóval indítottuk, de az életkori sajátosságokat figyelembe véve, különböző tartalommal fogalmaztuk meg az alsós és a felső tagozatos diákjaink számára.
Az alsó tagozatosok feladata az volt, hogy egy olyan evangéliumi szakaszról készítsenek alkotást, amelyben Péter szerepel.
A felsőseinktől azt kértük, hogy a pápához kötődő eszközöket megjelenítve készítsenek alkotásokat. Így került a figyelem középpontjába a tiara, a pápai gyűrű, a kereszt, Péter kulcsa.
Nem volt könnyű feladat, mégis csodálatos alkotások készültek. A kiválasztott remekművekből kiállítást rendeztünk az alsó tagozatos galériában.

A következő eredmények születtek:

Alsó tagozaton, az 1-2., 3-4.-es korosztályban:

I.    Bárdos Petra 2.b                              I.    Ruzsányi Péter 3.b
II.  Patai Léna 2.b                                  II.  Szőke Tibor, 4.b
III. Veres Szabina 1.b                            III. Gál Lajos Botond 4.b

különdíjas: Zobolyák Lilla 2.c

Felső tagozaton, az 5-6. és a 7-8.-os korcsoportban:

I.    Török Fanni 5.b                               I.    Fazekas Zsófia 8.a és Fodor Fedóra 8.b
II.  Csőke Linda 6.b                               II.  Lendvai Lívia 8.b
III. Sőregi Olivér 6.b                             III. Gyöngy Zsanett 7.b

                                                                   különdíjas: Urbán Alexa 8.b

Az eltérő tagozaton:

I.    Dardos Krisztián
II.  Farkas Edit
III. Rózsa Virág

Szívből gratulálunk az ügyes kezű, lelkes tanítványainknak!
Áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek és egy boldog, egészségünket megőrző 2022-es Új Esztendőt!

Művészeti munkaközösség


Karácsonyi meglepetés

A NEKIKK Alapítvány országos rajzversenyt hirdetett bibliai témakörben.
Intézményünkből is pályáztak néhányan.
Nagy örömünkre Vigh Boróka Anna 1.b osztályos tanulónk Különdíjas I. helyezést ért el!

Szívből gratulálunk Borókának!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Iskolánkban, Szent Erzsébet napjától kezdve, egészen Luca napjáig gyűjtöttük a tartós élelmiszereket. Az akció célja, nem titkolt szándékkal az volt, hogy megajándékozhassuk és megsegíthessük az intézményünkbe járó nagycsaládos, szegény vagy fogyatékkal élő tanulóinkat, családjaikat még az ünnep előtt. A római Katolikus Egyház 20 ajándékcsomaggal állt mellénk felajánlásként, amit ezúton is nagyon köszönünk!
Az Adni jó lehetőséget teremtett, hogy találkozzon az, aki adni tud és akinek szüksége van a segítségre!
Az idén 32 családnak tudtuk megkönnyíteni az ünnep előkészületeit, szebbé varázsolni azt. A legkisebb felajánlás is nagy segítséget jelenthet számukra!
Jó volt közösen megélni, az önzetlen támogatás örömét! Újra bebizonyítottuk, hogy a jótékonyságra való hajlam iskolánk valamennyi tanulójában, szülői és nevelői közösségében is egyaránt megvan!
Hálásan köszönjük továbbá Ferge Zsoltnak és családjának a felajánlott fenyőfát, melyet az alsós épület aulájában helyeztünk el! A Diákönkormányzat vezetőjének segítségével, sorsolás útján kiválasztottuk az egyik rászoruló tanulónkat, akinek otthonába jelenthet karácsonykor örömet, ez az igazán szép fa!

Áldott ünnepet kívánunk!

Földesiné Kiss Tünde
iskolai KaritászSzállást keres a Szent Család!

Intézményünk évek óta megjeleníti a szállást kereső Szűz Mária és Szent József alakját az adventi időben a városban a Deák téren. Mint minden évben idén is velük tartott a közkedvelt csacsi is. Diákjaink boldogan látták vendégül a járókelőket egy meleg teára, csokira, s adták át a születendő gyermek örömhírét.
A földre született Megváltó örömével kívánunk Mindenkinek Áldott Ünnepet!


Jaj, de pompás fa, a karácsonyfa…

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda hálásan köszöni a felajánlott fenyőfát, melyet az alsós épület aulájában helyeztünk el. A gyerekek nagyon örültek, hiszen mindenki izgatottan várja a közelgő ünnepet. Az osztályok saját maguk készítette papírdíszekkel dekorálták.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon szeretnénk az egyik tanulónknak felajánlani, hogy hazavigye, s az ünnepekben az ő családja számára jelentsen örömet!
Hálásan köszönjük a felajánlást Ferge Zsoltnak és családjának!
Áldott ünnepet kívánunk!
Mikulás

2021. 12. 6-án érkezett iskolánkba a Mikulás. Az alsós osztályokban az 1. órában, a felső tagozaton a 3. órában okozott nagy örömöt a gyerekeknek. Senki nem maradt mikuláscsomag nélkül, hisz a Polgármester Úr jóvoltából minden diák részesült a meglepetésből. Köszönjük szépen! Az alsós gyermekek derűjét fokozta a jóságos Mikulás, hiszen részükre két csomag is érkezett.
Ez a nap a boldog pillanatokról, az ajándékozás szépségéről szólt. Köszönjük a Mikulásnak az intézményünkben tett látogatását, várjuk vissza jövőre is!

Iskolánk diákjainak keresztelője

Advent 3. vasárnapja különleges ünnep volt a tiszafüredi hívek életében. December 12-én hat gyermek részesült a keresztség szentségében a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói közül.
Prédikációjában Ferencz Károly atya kiemelte, hogy az egyházközségnek és ezeknek a családoknak még nagyobb öröm ez a vasárnap. Fontos, hogy mindig meglássuk, hogyan tisztíthatjuk szívünket, tehetjük ragyogóbbá életünket Istennel való találkozásunkra készülve.
Életükre a Jó Isten gazdag áldását kérjük!
Karácsony váró, adventi foglalkozás a Kiss Pál Múzeum új épületében

December 10-én az 1. b osztály ellátogatott a Kiss Pál Múzeum új épületébe, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Forgószínpad szerűen több tevékenységben vehettek részt a gyerekek. Gyertya öntés, mézeskalács díszítés, gipszfigura festés és igazán érdekes, interaktív tárlatvezetés váltotta egymást. Meglepetésként, még a Mikulás is meglátogatta a kis csapatot. Szép énekkel köszöntük meg a finom szaloncukrot és a szívünket melengető kedves gesztust. Élményekkel gazdagon térhettünk vissza az iskolába, köszönjük, hogy részt vehettünk a programon, szívesen megyünk máskor is.
A III. adventi gyertya meggyújtása

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felkérést kapott, hogy a III. adventi gyertyagyújtáson közreműködjön. A kellemetlen időjárás miatt a Művelődési Házban zajlott a rendezvény. A Glória gyermekkórus felemelő éneke előtt elhangzott a Szentírásból Jézus Születését hírül adó néhány sor. Köszönjük az élményt és a közreműködést minden résztvevőnek!
Áldott készületet kívánunk!


Erzsébet-karácsony Zánkán

Iskolánk 8. b osztályos tanulói sikeresen jelentkeztek az Erzsébet-karácsony felhívásra. Az ünnepi programsorozat a Zánkai Erzsébet-táborban valósult meg.
„Élményekben gazdag három napot töltöttünk Zánkán, az Erzsébet táborban. Nagyon jól éreztük magunkat, sok élménnyel gazdagodtunk. Az első nap délután egy sportversenyen vettünk részt 8 fős csapattal, ahol az előkelő 4. helyezést értük el. A második nap reggeli után bűvész bemutatót tekintettünk meg, majd kézműves foglalkozásra volt lehetőségünk, a fiúk ezalatt interaktív játszótéren múlatták az időt. Délután egy színvonalas cirkuszi előadást néztünk meg. Este pedig tűzjátékot láthattunk. A nap végén megleptek bennünket egy tartalmas mikulás csomaggal. Köszönjük a lehetőséget, szuper élmény volt!”Színházlátogatásaink

Iskolánk diákjai és pedagógusai is nagyon szeretnek színházi előadásokat megtekinteni, hagyomány a színházak látogatása. Örömmel vettük a tankerület által szervezett Lázár Ervin Programot (LEP), amelyre bennünket is invitáltak. Idén sincs ez másképp, szerencsére élőben tekinthetjük meg a számunkra kijelölt darabokat.
A 6. évfolyamunk Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban nézte meg a Csillagtánc előadást, november 3-án.
Az 5. osztályosok Szolnokon voltak az Aba Novák Művelődési Központban december 8-án. A Lúdas Matyi előadását tekintették meg.
Sajnos a 3. évfolyam a járványhelyzet miatt nem tudott elmenni a kiírt időpontban, de a tankerület jóvoltából márciusban ismét lehetőséget kapnak.
Ezúton is köszönjük szépen a színházi élményt az iskolánk minden tanulója és pedagógusa nevében!Robotika a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Korunk kihívása a programozás megismertetése az informatika világa iránt érdeklődő tanulók számára. Szeptembertől intézményünk kiscsoportos foglalkozás keretében ad lehetőséget tanítványaink számára a robotika elsajátítására.
A közeljövőben a robotok a mindennapi élet egyre több területén lesznek jelen. Gondoljunk csak a már most is használt robotporszívókra, robotfűnyírokra vagy éppen az önvezető autókra. A jövő kihívásaira fel kell készülnünk.
A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a LEGO Mindstorms Education EV3 robotépítő készlet segítségével a programozás alapjaival, fejlesztve problémamegoldó készségük, algoritmikus gondolkodásmódjukat, kreativitásukat. Mivel a feladatok megoldása csapatokban történik az együttműködés gyakorlása fontos tényező a hatékony csapatmunkában, hiszen a nagyobb innovatív projektek megvalósítása napjainkban álltalában csapatmunkában történnek.
Még ha nem is lesz minden gyerekből programozó, de a cél az, hogy egy olyan gondolkodásmódot értsenek meg és sajátítsanak el, ami nyitottabbá teszi őket a jövő technológiái felé.Köszönet

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda nagyon köszöni a TRILAK FESTÉKGYÁRTÓ KFT-nek a sok festéket valamint Pálfi-Dobos Diána segítségét.
A tavaszi és nyári karbantartások során felújításra kerülnek a tantermek és a folyosók falai is.
Az intézmény színes falai, vidám hangulata jó hatással van a mindennapjainkra, az itt tanuló gyermekekre és tanító pedagógusokra! Nagyon köszönjük!

CEGLÉDI ANYA – NYELV – CSAVAR
ORSZÁGOS VERSENY

A ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda országos anyanyelvi versenyt hirdetett a katolikus iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára két korcsoportban. Idén a körülményekhez alkalmazkodva online formában (redmenta, meet, kahoot) alakították ki a feladatokat, így beneveztünk egy-egy csapattal.
A verseny első fordulójában legjobban teljesítő öt-öt csapat a döntőn mérhette össze tudását és gyorsaságát. A feladatok változatosak voltak: akadtak helyesírási és nyelvhelyességi kérdések, anyanyelvi játékok, közmondásokkal és szólásokkal kapcsolatos feladványok, de még az irodalmi ismeretek is bekerültek a sorba.
Iskolánk az elődöntőn olyan eredményesen szerepelt, hogy mindkét csapatunk bejutott a döntőbe, ahol igazán izgalmas játék után a 7-8.-osok második helyezettként kerültek fel a virtuális dobogóra.
Erre a nagyszerű eredményre azért is büszkék lehetünk, mert valódi csapatmunkával értük el, hiszen a járványhelyzet, az „osztálykaranténok” miatt csak összefogással, rugalmassággal tudtunk részt venni mindkét fordulóban. Külön köszönet illeti Papp Andrea tanárnőt a technikai segítségnyújtásért!

Az elődöntő csapatai:
5-6. évfolyam: Fodor Alma, Sőregi Olivér, Ujvári Enikő Anna, Vitéz Zsolt Zsombor
7-8. évfolyam: Dózsa Dominika, Spisák Sára, Virág Timi, Lovász Edina

A döntő csapatai:
5-6. évfolyam: Árvai Zsigmond Levente, Barna Lara, Lendvay Laura Judit, Pócs Lilien Luca
7-8. évfolyam: Erdei Tamás, Kuli Boglárka, Oláh Anna, Varga Dávid

Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek, pedagógusnak!
Szép eredmények a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen

„Az összedolgozás képessége
az egyik legnagyobb érték az életben.”
A járványhelyzet miatt idén is rendhagyó módon zajlott ennek a közkedvelt versenynek a körzeti fordulója: hagyományos módon, de iskolánkban versenyezhetett a 14 csapat. A tanulók felkészültségét mutatja, hogy a megyei eredmények összesítőjében minden évfolyamban az első tíz helyezett listáján szerepel egy-egy a csapataink közül. Díjazásban azonban csak az első hat helyezett részesül, így tőlünk két bejutó lett:

7. osztály

3. helyezés: Okostojások - Erdei Tamás, Puskás Levente Benedek, Szabó Tivadar Imre, Varga Dávid - felkészítő pedagógus: Vargáné Csőke Mónika

8. osztály

4. helyezés: Nagyszerű lányok - Fodor Fedóra, Lendvai Lívia, Linberger Laura, Urbán Alexa Gitta - felkészítő pedagógus: Richterné Gál Ibolya Hedvig

A szolnoki eredményhirdetés idén is elmaradt, a díjazottak helyben a felkészítő pedagógusoktól vehették át ajándékaikat, elismerő okleveleiket.
Köszönjük a felkészítők áldozatos munkáját, kívánjuk, hogy jó egészségben éljenek meg diákjaikkal még sok hasonlóan kimagasló eredményt!
Nagyon örülünk, hogy a megváltozott körülmények ellenére is ilyen sok diákunk kitartott e verseny mellett, ráadásul szép sikereket értek el, öregbítették iskolánk jó hírnevét! Büszkék vagyunk rájuk!Kupakgyűjtő SZÍV

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola évek óta gyűjti a műanyag kupakokat az intézményben és adományozza azoknak, akiknek ez segítséget jelent.
A mai napon intézményünkbe is megérkezett a SZÍV, mely felhívja a figyelmet a kezdeményezésre és élményt is jelent diákjainknak a feltöltés. A jóindulatú segítő szándék pedig minden gyűjtésben ott lakozik.
Köszönjük Kiss Sándornak, aki elkészítette és a Szülői Munkaközösség Tagjainak, akik támogatták a megvalósítást!

Szent Imre ünnepe

2021. november 5-én került sor iskolánk első évfolyamos kisdiákjainak avatására. Szent Imre ünnepére nagy izgalommal készült a három elsős osztály.
Reggel az alsós épületben gyülekeztek a kis „Szent Imrés” fiúk, lányok, hogy nyolcadikos avató testvéreikkel a Károly atya által megáldott nyakkendőkkel és sálakkal elinduljanak a templomba. Az ünnepélyes szentmise keretében Károly atya köszöntötte a jelenlévő gyermekeket és szüleiket, majd Szent Imre életét bemutatva, rámutatott a tiszta, szorgalmas és jóra törekvő gyermeki élet követendő példájára. A kicsinyek fogadalmat tettek, hogy iskolánk házirendjét betartva, arra törekednek, hogy szüleik, tanítóik és a Mennyei Atya is örömét lelje életükben, munkájukban.
A szentmisét követően a 6. b osztály tanulói Szent Imre életéről színdarabot mutattak be, melyben elénk tárult a hitben, tanulásban és emberi értékekben előttünk járó ifjú herceg, és a szülői értékek ékes példáját megvalósító Szent István és Boldog Gizella alakja.
Minden diákunk és családjaik életére az első magyar szent család segítő közbenjárását kérjük!

A Szent Imre életéről bemutatott színdarabról készült videó megtekintéséhez, kérem kattintson IDE!
Szent Márton

November 11-én a 2. c osztály tanulói védőszentjükre emlékeztek, Szent Mártonra.
„ A legenda szerint 18 éves volt, amikor lováról leszállva odaadta palástját egy didergő koldusnak. Nem sokkal ezután Aniens-ben megkeresztelkedett, otthagyta a sereget és misszionárius lett. A Loire menti Tours püspökévé választották. A legenda szerint Márton a ludak óljába bújt, hogy kitérjen a püspökké választása elől, de a ludak gágogásukkal elárulták a szentet, így „kénytelen volt” a püspökséget elvállalni. 397-ben november 11-én hunyt el. Halála után hamarosan szentté avatták. A püspökről sokféle megemlékezést tartottak és tartanak manapság is szerte Európában.”
Osztályunk tanulói műsorral készültek a nagy napra. A próbákat nagyon várták, melyek hangosan teltek. A Virág Norbert által videóra vett megemlékezést a szülők is láthatták. Az óvodásoknak is előadtuk, akik nagy tapssal, elismerő szavakkal köszönték meg. A Kovács Pál Művelődési Központban működő Vackor varroda közössége csodálatos bábokkal jelenítette meg Szent Márton életének három fontos eseményét. A tantermünkben elhelyezett kiállítást óraközi szünetekben bárki megtekinthette. Az alsós épület előterében pedig erre a napra alkotott rajzokat állítottunk ki.
„Libáskodtunk” egy kicsit. Két kedves szülő (Csorba Beáta, Gyöngy Ervinné) segítségével, libát ábrázoló tárgyakat gyűjtöttünk, amelyet iskolánk tanulói szintén megtekinthettek. Izgalmas vetélkedővel zártuk a Márton napot.

A videó megtekintéséhez, kérem kattintson IDE!
„Tengernek fényes Csillaga...”

EKCP-KP-1-2021/1-000519 azonosító számú pályázat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.Egy kisebb csapat kerekedett fel november 10-én reggel, hogy egy méltán híres zarándokhelyen Máriához csatlakozzon. Árvai Erika és Vigh Péter katekéta-hitoktató szervezésében közel húszan indultak el az iskolából a pályázatban megvalósított táborba, Mátraszentimre-Bagolyírtás településre, a felújított Stella Egyházi Üdülőbe.
Játékos ismerkedés után, az ebédet követően Fallóskútra gyalogoltunk át az erdő csendjében, megcsodálhattuk a természet késő őszi szépségét, csodálhattunk rá a tájban rejtőző Istenre. Sokszor álltunk meg, hogy felhívjuk a Teremtő gondviselésére a figyelmet, hogy nem vagyunk egyedül. A kápolnába egy éber diák segítségével sikerült bejutnunk, meg is jegyeztük, hogy „aki zörget, annak ajtót nyitnak”. Az imádságos hely szellemében tértünk vissza a szállásra, ahol az este folyamán Barnabás atya tanulságos prédikációjában emlékezett meg a tíz leprásról.
A lelki feltöltődést követően a testi töltekezés, a vacsora, majd a szellemi vetélkedő következett, hasonló módon, mint a délelőtt, amikor az ismerkedést könnyítettük meg egymás számára.
A vetélkedő alkalmával Máriához köthető feladatokat töltött ki a négy csapat, valamint a nap élményeiből kaptak kérdéseket. Az esti imát követően nyugovóra tértünk.
Másnap, csütörtökön délelőtt a reggelit követően mindenki csendben és lázas munkával formálta ki a pauszpapírra átrajzolt Mária képet, mely a kápolnát is díszíti, és levezetésként pedig a finom ebéd előtt számháborúval igyekeztünk játékosan tölteni a szép napot.
Zárásként elbúcsúztunk a Szűzanyától a közös rózsafüzér imádsággal, majd pedig fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza, hogy elvigyük Krisztus örömhírét, van Égi Édesanyánk!
Vetélkedő a 10.évforduló alkalmából

Iskolánk 10 éve működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Ezen alkalomból versenyfelhívást tettünk közzé. A vetélkedő tematikája három alappilléren nyugodott: a Szent család, Szent József, Intelmek, azaz Szent István király intelmei Imre herceghez.
Az 5-6.osztályosok - 2-3 fő együttesen-egy írásbeli feladatsor beküldésével versenyezhettek, majd a szóbeli döntőn mérettettek meg. A 7. és a 8.-os tanulók egyénileg pályázhattak írásbeli pályamunkával vagy prezentáció készítésével. Választható témák a következők voltak:
1.Szüleim intelmei, 2.Tanárom intelmei, 3.„Apai Szívvel”, 4.A szent család példája napjainkban, 5.Iskolánk 10 éves története, eseményei.
A csapatok izgatottan várták a változatos feladatokat, a képkereső-párosítót, a hibakeresőt, a puzzle-t, az igaz-hamis állításokat.
Lázas munka, vidámság, sok fejtörés jellemezte ezt a délutánt.
A 7-8. osztályos diákok előadásai, prezentációi a hit, a tudás és a szeretet hármasát tükrözték.

Elért eredmények:
I.    Ruzsányi Adél, Török Fanni 5.b
II.   Kiss Ábel, Molnár Lajos, Molnár Levente 6.a
III. Boros Bettina, Ferge Lilla 5.b
        Csőke Kitti, Csőke Linda, Dusza Viktória 6.b
IV.  Fodor Alma, Sőregi Olivér, Tóth Milán 6.b
V.   Fazekas Zsófia, Kiss Szilvia, Tóth Dominika 6.a

8.b Urbán Alexa
7.a Seress Miléna
7.b Gyöngy Zsanett, Jáger Jázmin, Lovász Edina, Kocsis Tímea , Krausz Eszter

Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítőknek!


Kápolnabúcsú

Intézményünkben 2021. 11. 10-én tartottuk az iskolai kápolna búcsúünnepét, felszentelésének 5. évfordulóján. A szentmisén az 5.b osztály volt jelen, akik lelkesen hallgatták Ferencz Károly atya gondolatait a két fatimai Szentről, Ferencről és Jácintáról, akik a kápolna védőszentjei.
A szentmise után atya megáldotta az iskola felsős aulájában elhelyezett márványtáblát, melyet az ősz folyamán véletlenül bukkant elő a plébánián, hirdetve az egykor már katolikus fenntartásban lévő iskola udvarán, 1936. VI. 07-én felállított kút adományozását. Megható pillanat hogyan erősíti a közösséget a Jó Isten a múlt emlékeivel.„Szent Imre herceg, Magyarország éke,
Szűztiszta élet legszebb példaképe,”

November 5-én, Szent Imre hercegre, a magyar ifjúság védőszentjére emlékezünk. Iskolánk 2011-óta viseli Szent Imre nevét. Ebből az alkalomból vetélkedőt rendeztünk 3-4. évfolyamos tanulók részére, melyen 5 fős csapatok vettek részt. A gyerekek alaposan felkészültek az őszi szünet előtt kiosztott Szent Imre életét összefoglaló jegyzetből. A vetélkedőn igen lelkesen, ügyesen, találékonyan oldották meg a feladatokat. A verseny igen szoros volt, a csapatok között a véghajrában 1-2 pont volt a különbség.

Eredmények:
I.        4.a
II.       3.b
III.     3.a
IV.     4.b

Minden résztvevő tanulónak szeretettel gratulálunk.Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján

'56 él és élni fog

Látogatás a tiszaigari arborétumba

Az első bések a 2.c osztály tanulóival, kihasználva az őszi napsütés utolsó sugarait, tanulmányi kirándulásra indultak a közeli tiszaigari arborétumba. Autóbusszal utaztunk. Több kisgyerek először használta ezt a közlekedési eszközt. A kedvelt kirándulóhelyen megcsodálhattuk a színpompás erdőt, élmény volt testközelből megismerni és rácsodálkozni a különböző fafajokra, növényekre. A szorgos kis kezek terméseket is gyűjtöttek. Sok hasznos és új ismerettel gazdagodtunk. Kellemesen és gyorsan telt el az idő, az uzsonna is jobban esett a szabadban. A program végén, volt közös játék és móka is. Egy jól sikerült, vidám délután részesei lehettünk mindannyian.

Földesiné Kiss Tünde
osztályfőnök„A gyermek és az Atya” egyházmegyei rajzpályázat

Februárban hirdettük meg első ízben rajzpályázatunkat a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József évhez kapcsolódóan, amely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Ezzel állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus nevelő apjának, akit a katolikus egyház védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve.
Sajnos, a covid-19 járvány következtében kialakuló on-line oktatás miatt pályázatunk nem tudott kiteljesedni, ezért a szeptemberben elindult új tanévben ismét felfrissítettük pályázati felhívásunkat.
Nagyon örültünk, hogy diákjaink igen nagy számban, friss lendülettel kapcsolódtak be a pályamunkák elkészítésébe mind alsó-és felső tagozaton.
A pályázatok elbírálása négy kategóriában történt.

Eredmények:

Az eredmények megtekintéséhez, kérem kattintson IDE!


Az alkotásokat őszi szünet után az Iskola galérián állítjuk ki a felső tagozaton. A képek megtekinthetők az iskolánk honlapján megtalálható SZIA felületen.

Szeretettel gratulálunk mindenkinek a szép eredményekhez!

Művészeti munkaközösség


Őszi papírgyűjtés

Az őszi papírgyűjtésre 2021. 10. 13-15. között került sor az iskolánkban. Mint mindig, jó hangulatban telt a három napos esemény. A tények azt mutatják, hogy kivétel nélkül, minden osztály felkészült a gyűjtésre. A szülők szorgalmasan, folyamatosan szállították a rakományokat, nagyon nagy dicséretet érdemelnek a kitartó munkájukért.
3 és fél konténer telt meg papírral, melynek súlya 10421 kg-ot nyomott a mérlegen.

Kimagaslóan teljesítettek:
Alsóban: 2.c osztály, 2.b osztály, 1.b osztály
Felsőben: 5.b osztály, 7.b osztály, 5.a osztály

Gratulálunk nekik! Köszönjük azoknak a felsős tanulónak a munkáját, akik lelkiismeretesen segítettek a hulladékok pakolásában, rakodásában. Köszönet a karbantartóknak, Darai Rajmundnak és kollégáimnak, akik a mérésnél, pakolásnál, a könyvelésnél szorgoskodtak.

DÖK


Erasmus+ program: Az újrahasznosítás jegyében

„Élménynap” Egerben

Az elmúlt héten a népmesék birodalmában barangoltak a gyerekek. Ennek folytatásaként a Grimm Testvérek: Rigócsőr királyfi című varázslatos mesejátékát nézhették meg a tanulóink az egri Gárdonyi Géza színházban.
„A sok-sok muzsikával, kacagtató helyzetekkel megtűzdelt mese hamisítatlan, klasszikus lelkületbe bújtatott, ám friss gondolatokkal átitatott világba röpíti a közönséget, ahol a váratlan fordulatok ellenére – mint már tudjuk – minden jó, ha jó a vége…”
A színházi élmény után sétát tettünk a Dobó téren, majd a várfalak mentén eljutottunk a Gárdonyi Géza Emlékházba. A ház bemutatása során az író életéről, munkásságáról kaphattunk új ismereteket. A közösségi ház mesekuckójában a meseíró Gárdonyi Géza: Ugri meg Bugri állatmeséjét hallgathattuk meg. A mesehallgatás után a két mókus került a középpontba, milyen tulajdonságaikat fedezhettük fel. Miután megismerkedtünk velük, mindenki elkészíthette a mókusok papírképét kézműves foglalkozás keretében. Az igazi csoda ezután következett miután kimentünk a Gárdonyi kert játszóterére az egyik fán felfedeztünk egy vidáman ugráló mókust! Ennél nagyobb élménnyel nem is zárulhatott volna ez az igazi élménynap!

1.a osztály, 2.a osztály és a tanító nénik


„Jutalomnap” az 1.a osztály részére!

Vidám csipet-csapatként sétáltunk több mint tízezer lépést az egészségünkért! Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor ellátogattunk az Albatrosz kempingbe. A kemping területén megfigyelhettük az őszi ruhájukba öltöző fákat, a színes természeti környezetet. Szorgos kis kezek szedték fel, gyűjtötték össze a lehullott szelíd gesztenyéket. Jóízűen bontogattuk a frissen sült meleg gesztenyét, gyűjtöttünk, őszi leveleket, terméseket. A játék sem maradt el, előkerült a labda, a pingpong, a csocsó és lehetett jelképesen autót vezetni. A játékban megéhezve finom tízórait fogyaszthattunk el. Hazafelé megcsodáltuk a Tisza-tavunk csodálatos partját.
Jól esett mindenkinek a több hetes iskolai tanulás után a szabadban, együtt töltött nap! Az eltelt két hónap alatt megtapasztalhattuk a szülői segítséget, támogatást nem csak saját gyermekük felé, hanem az osztályközösségért.
Köszönjük a vendéglátást Kiss Ferencnek és Mariannak!

1.a osztály tanulói és a tanító nénik
„Színes faleveleket sodor a rónán a szél,
sárga tengerként ring az őszi táj.
Meghajolva bólingatva köszöntenek engemet az erdőben a fák.
Minden fa aranyló díszruhába öltözött,
a derengő napsugárban mindegyik boldogan rám nevet.”
(Debreceni Zoltán)


"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda gyermekei és pedagógusai október 18-án bekapcsolódtak az "Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" nemzetközi imalánchoz.
E kezdeményezés szerint világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a világ békéjéért, a családi élet szentségéért, valamint az egységért. Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó gondolat, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
Ez az esemény kiemelt alkalom volt számunkra, és egyben megerősítette október havának, mint a rózsafüzér hónapjának üzenetét.
Az osztályokban 10.00 órától imádkoztak diákjaink a pedagógusokkal. Nyelvi munkaközösségeink, tanáraik és Ferencz Károly atya koordinálásával angol, illetve német nyelven csatlakoztak a programhoz.
Az óvodában a nagycsoportosok Söjtöry Ágota Szociális Testvérrel rádión keresztül, a kisebbek az óvónénik vezetésével pedig saját csoportjaikban kapcsolódtak a közös imához.

A galériához kérem kattintson a képre!

A diasorozat megtekintéséhez:

Kérem kattintson IDE!Meseíró pályázat iskolánkban

Október elején - a Népmese hete alkalmából - iskolánk társadalomtudományi munkaközössége meseíró pályázatot hirdetett az 5. és a 6. évfolyam tanulói számára.
A Vackor Varroda munkáiból kiállított állatfigurák ihletet adtak meseíróinknak, mielőtt hozzákezdtek papírra vetni saját kis alkotásaikat.
A pályázati feltételek nem tartalmaztak szigorú megkötéseket, a kötetlen témaválasztás biztosította az elkészült mesék sokszínűségét.
A pályázatok többsége a klasszikus állatmesék típusába sorolható, de a fantázia, a képzelet felé szárnyaló írások is születtek. Az írások visszatükrözik azt a valóságot, amely a gyerekeket körülveszi, és ezek keverednek álmaikkal egy elképzelt mesevilágban.
A legtöbb meséhez illusztráció is készült, melyek kis diákjaink ügyes keze munkáját dicsérik, színesítve ezzel a beadott pályamunkájukat.
Az írásokat pedagógusainkból és tanulóinkból álló zsűri értékelte, majd kiválasztotta azt a három pályázatot, amelyet a legjobbnak ítélt.

Eredmények:
I.    Ujvári Enikő      6.b
II.  Török Fanni       5.b
III. Ruzsányi Adél   5.b

A díjazott alkotásokat az iskolánk honlapján lévő SZIA felületen tesszük közzé.
Gratulálunk a szép eredményekhez!A Magyar Népmesék Projekthét - 4. a osztályos tanulónk élménybeszámolója

Sokféle programon vettünk részt a Magyar Népmesék hetén: énekeltünk, filmet néztünk, versenyeztünk, olvastunk. A diavetítést tartotta mindenki a legjobbnak. Igyekeztünk a mesevetélkedőre előzetes kiadott meséket elolvasni, de még így is kicsit nehéznek találtuk a furfangos feladatokat. A végén jó helyezést értünk el. Az egész osztály nagyon élvezte Aranka néni zenés műsorát. Nagyon jól éreztük magunkat az egész héten.

Zrinyi Soma
4. a osztályos tanuló

A magyar népmese hete - 4. b osztályos tanulóink élménybeszámolója

Az október 4-ei héten a magyar népmese hetére emlékeztünk. Ennek keretében a pedagógusok színes programokkal kedveskedtek nekünk. Hétfőn a lelki percek után zenei előadást hallhattunk, majd retro könyv és kabala kiállítás nyílt az alsós épületben. Olyan mesekönyveket és kabalákat láthattunk, melyek szüleink, nagyszüleink gyermekkorából valók. Az alsósoknak lehetőségük nyílt lerajzolniuk kedvenc mesefigurájukat, amelyet szintén kiállítottak. Két óraközi szünetben a zene világnapjára emlékezve tiszai és őszi népdalokat énekeltünk gitárkísérettel az udvaron. Még ezen a napon a városi könyvtárban mesemondó versenyt rendeztek, melyen a „szentimrés” kisdiákok olyan ügyesen szerepeltek, hogy mindenki díjat nyert! Szerdán iskolai mesevetélkedőn mérhettük össze tudásunkat, melyen a mi osztályunk csapata második helyezést ért el. Az állatok világnapjára emlékezve igen sok felajánlás érkezett, hogy a menhelyen lévő kutyusokon segítsünk. Ehhez kapcsolódva első és második évfolyamon a gyerekek állatos fakanálbábot is készíthettek. Délutánonként diafilm vetítés volt, melyen megtekintettük a Jancsi és Juliskát, az Öreg néne őzikéjét, és egy Mátyás király mesét. Nagyon emlékezetes volt ez a hét mindnyájunk számára. Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó lesz!

Tölgyesi Hanga és Varga Zsanett
4. b osztályos tanulók


Magyar Népmesék Hete

Az október 4 - 8-ig megtartott projekt hét egy olyan komplex programot kínált alsós diákjaink számára, amely összekapcsolta a Népmesék napját a Zene - és az Állatok Világnapjával.
A népmesék hetét a 6. b osztályos zeneiskolás lányok hangszeres játéka nyitotta meg hétfőn, akik fuvolán és zongorán adták elő a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat főcímdalát. A rajzfilmsorozat mára már bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe, ezzel is erősítve a magyarság kulturális örökségét.


A teljes cikk megtekintéséhez kérem, kattintson IDE!


A videó megtekintéséhez, kérem kattintson IDE!

Művészeti munkaközösség


Hétpróbás meseóra ötödikeseknek

1859. szeptember 30-án született a nagy mesemondó, Benedek Elek. Születésnapja alkalmából a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta ez a dátum a népmese napja is egyben.
Ebből az alkalomból tartottunk ötödikeseinknek közös meseórát október elején. Nálunk is, mint a mesékben hét próbát, hét akadályt kellett legyőzniük a csapatoknak. Derekasan megküzdött egymással Tündérország, Bergengócia, Üveghegy, Manóország, Óperencia és Csodaország népe. Volt itt mesequiz, mesematek, képkirakó, meseszerviz, lencseválogatás…
A végén jutalmul mindenki mosolygó almát és hamuban sült pogácsát kapott, s mert a naplóba mesei hetes nem írható, így a legügyesebb csapatok tagjainak egy-egy ötös került be irodalomból.

Richterné Gál Ibolya Hedvig


Látogatás Sarudra, a Tisza-tavi miniZoo állatsimogatójába

Október 4. nemcsak az állatok világnapja, hanem a 3.a osztály védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepe is. Ez alkalomból a 3. évfolyam tanulói egy felejthetetlen napot töltöttek Sarudon, a Tisza-tavi miniZoo állatsimogatójában. Csodás élmény volt testközelből megismerni különleges állatfajokat, mint például a mosómedvéket, a lámát, az alpakát és különböző madárfajokat. A tartalmas ismertetők után meg is simogathattuk a tanyasi állatokat. Egész napos programunkon egy percet sem unatkoztuk. Délután kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol fából készítettünk különböző állatokat. Sok élménnyel és új ismerettel tértünk haza.


Rózsáné Kalóz Szabina


Közös imádságunk októberben: a rózsafüzér

Október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Iskolánk közössége az intézmény udvarán felfestett rózsafüzér szemeit felkeresve és az idei tanévnyitó ünnepségen megáldott Szűzanya szobor elé gyűlve imádkozta ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot. Hálát adunk, hogy megtapasztalhattuk ismét, milyen meghitt, és felemelő, amikor Mária áldott füzére, „mely Istenhez láncol minket” a gyermekek ajkán szólal meg.Szentírás olvasás

Szeptember 27-én Szent Jeromos bibliafordító emléknapjához kapcsolódóan tartottuk immár hagyománynak mondható Szentírás napunkat.
Minden osztály hallhatta Isten igéjét, társaik, tanítóik felolvasása által. Az évfolyamok folyamatosan váltották egymást, a kápolnában, egész délelőtt szólt hozzánk az Úr. Dicsőítő énekekkel mondtunk ezért köszönetet neki.
Istennek legyen hála!


Vighné Perge Anita
Hitoktató
Állatok világnapja

“Az állatok soha nem kérnek számon semmit, de nekünk, embereknek végre számot kellene vetnünk magunkkal. Szeretni születtünk és az életet tisztelni. Hol és hogyan történhet meg, hogy ezt bárki is elfelejti?”
Immár három éve hagyomány iskolánkban, hogy az Állatok világnapjához közeledve gyűjtést szervezünk olyan kisállatok számára, akik nem kellettek ott, ahol megszülettek. Két héten keresztül gyűltek az adományok. Jó volt látni, ahogyan az iskola alsós és felsős aulájában napról napra nőtt az állatok részére felajánlott kutyatáp, - szalámi, -konzerv mennyisége.
Ma, az Állatok világnapján aztán a sok-sok összegyűjtött adományt eljuttattuk a tiszafüredi Kutyamentés állatvédő alapítányhoz, ahol Bertókné Tomsa Ivett hatalmas erővel menti az elhagyott kis jószágokat, gondoskodik orvosi kezelésükről, gazdit keres a kis árva kutyusoknak.
A segítségnyújtás mellett célunk az is, hogy diákjaink felismerjék, mit jelent a felelős állattartás: az állatok bíznak bennünk, megértenek, feltétel nélkül szeretnek, az állatok boldogabbá, szebbé, teljesebbé teszik mindennapjainkat. De nem feledhetjük Antoine de Saint-Exupéry örökérvényű tanítását: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”

Videó:

Kérem kattintson IDE!
Szent Gellért ünnepe

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda tantestülete, védőszentje ünnepén, szentmisén vett rész a hagyományainkhoz híven.
Czókoly Sándor káplán atya által bemutatott szentmisén kiemelte a szentéletű tanító példáján keresztül, hogy a lelkileg és hitében erős tanító tud másokat Jézushoz vinni, rámutatva arra a tényre, hogy a ráció és a hit mennyire nem állnak egymással szemben.
Szent Gellért óvja a tantestületünk és dolgozóink életét, hogy minél gazdagabbá tehessük a tanulóink, ránk bízott gyermekek életét.
Szent Imre 10

10 éves a Szent Imre Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda


Erdei iskolában voltak a hatodik osztályos tanulóink

Iskolánk hatodik osztályos tanulói szeptember elején pótolták be az áprilisban elmaradt erdei iskolát. Beszéljenek önmagukért a képek és a részt vevő tanulónk élménybeszámolója:
Elkezdődött az új tanév és máris a parádfürdői táborban kezdtük az évet. Már azóta vártam, hogy itt lehessek mióta először beszéltek róla nekünk.
Hirtelen meg sem tudom számolni hány program volt, de ezek között ott volt az éjszakai túra, íjászat, gipszkristály keresés, aranymosás, vízminőség vizsgálat, Sirok és Kisnána vára, parazitakráter és sok más. A túrák során megismertünk új növényeket és állatokat, sok hasznos infóval lett gazdagabb a tudásunk. Voltak csapatépítő programok, például a rókavadászat vagy a kincskeresés. A személyes kedvencem a karaoke parti és az éjszakai kincsvadászat volt. A karaoke közben szalonnát és pillecukrot sütögettünk, az éjszakai kincsvadászat nagyon izgalmas volt, hiszen a fejlámpánk fényén kívül csak a csillagok világítottak a sötétben. A legfárasztóbb program a 12 km-es túra volt az Ilona –völgyi vízeséshez, de kárpótolt minket a látvány, na meg a bográcsos paprikás krumpli, amivel a cseviceforrásnál vártak bennünket. Jókat ettünk, sokat nevettünk, rengeteget játszottunk, sportoltunk.
Véleményem szerint összetartóbb lett az osztály. A tábor alatt jobban megismertük egymást, és a tanárainkat és ők is minket.
Jó érzés tölt el, ha visszagondolok az ott szerzett emlékeimre. Nagyon sok élménnyel tértünk haza. Mindenki szomorú volt egy kicsit, hogy ilyen hamar véget ért. Remélem, hogy Anikó néni tényleg megszervezi nekünk nyáron is a tábort, mert szeretnék újra elmenni ide.

Baracsi Karina
6.a

A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus gyermekszemmel

„A hétvégémet igyekeztem pihenéssel és tanulással tölteni.
Szombat este elmentünk anyával a szentmisére. Vasárnap pedig a tévében néztem a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjének élő közvetítését. A mise fél 12-kor kezdődött, amin Ferenc pápa is jelen volt. Előtte volt a pápáról egy kisfilm, amin családokhoz, beteg emberekhez látogatott el, utána pedig lehetett látni, ahogy a Liszt Ferenc repülőtérről szállt fel repülőgéppel. Miközben néztem, készítettem róla egy rajzot, hogy legyen róla egy emlékem, még ha nem is tudtam, tudtunk ott lenni személyesen, de lélekben igen. Számomra már az is öröm, hogy láthattam a misét."

Török Fanni
5.b
10 éves a Szent Imre Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Megújult színes falak, nyugodt környezetIskolatáskák megáldása a tanév kezdetén

A füzetek, könyvek szépen bekötve, a ceruzák kihegyezve sorakozva várják, hogy kisiskolás lányok és fiúk fogják kezükbe őket. Az iskolatáskák minden reggel útra készen állnak, hogy induljanak az iskolába.
A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola első osztályos tanulói életében új időszak kezdődött. Az óvoda és játék helyébe az iskola és a tanulás lépett. A tanító nénik szeretettel és barátságos osztálytermekkel várták a gyermekeket. Sok új élménnyel, baráttal és tudással gazdagodnak minden nap.
Szeptember 6-án reggel Ferencz Károly atya köszöntötte a kisdiákokat. Közösen énekeltek, majd megáldotta a gyermekeket és iskolatáskájukat, mellyel minden nap belépnek az iskola kapuján. Mielőtt a három elsős osztály visszatért volna napi teendőikhez, együtt imádkoztunk, hogy mindannyian növekedjenek kedvességben és bölcsességben Isten és az emberek előtt.

Részvétel a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda több dolgozója és pedagógusa is elkísérte 2021. 09. 05-én az elsőáldozókat a Hősök terén megvalósuló nyitó szentmisére. Életre szóló élmény volt a hívő közösségben együtt imádkozni. Istennek legyen hála ezért az együtt töltött napért, a megélt közösségi élményért.
Tanévnyitó a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Szeptember első napján a hagyományos módon, az alsós udvaron tartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Szent Imre Katolikus Általános Iskola. A fenntartóváltás után 10 évvel a múlt értékeit és eredményeit hangsúlyozva tekint az iskola dolgozó közössége a jövő felé. Ebből az alkalomból a 10 évet áttekintő emlékkönyv is készült, mely visszaemlékezésekkel, képekkel gazdagon illusztrált. Az évnyitó után rendhagyó módon az iskola udvarán tartottuk az ünnepi Veni Sancte szentmisét, majd Ferencz Károly atya megszentelte az udvaron ez alkalomból állított Szűz Mária szobrot. A gyermekek számára azonban minden bizonnyal a hatalmas torta jelentette az igazi meglepetést, melyből az iskola minden tanulója és dolgozója részesült.
Pedagógusok zarándoklata Budapestre

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola Pedagógusai egész napos zarándokútra indultak 2021. 08. 30-án a fenntartóváltás 10 évfordulója alkalmából Budapestre!
Hálaadó szentmisével kezdtük a napot a Szent István Bazilika felújított Mária kápolnájában, ahol Ferencz Károly atya és Czókoly Sándor atya gondolataival megerősítve tekintettünk vissza a mögöttünk hagyott 10 évre és folytatjuk az előttünk álló időszakot.
A szentmisét követően megtekintettük a bazilikát, s utána a Duna partra tettünk egy sétát, ahol hajóra szálltunk és a Dunáról csodáltuk meg a főváros nevezetességeit.
A Duna parti étteremben elfogyasztott ebéd után kötetlen beszélgetéssekkel és örömteli együttléttel kezdtük az új tanévet! Istennek legyen hála!
Megújult a nyelvi labor a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában!

A nyelvoktatás kiemelkedő jelentőséggel bír az intézményben, évek óta számos alap- és középfokon nyelvvizsgázó tanuló hagyta el az intézményt 8. évfolyamon! Idén 5 középfokon teljesítő és 23 alapfokon vizsgázó tanulónk volt. Ennek az eredménynek a megvalósításához nagy segítség az XCLASS rendszer, mely a technikai hátteret biztosítja. Köszönjük a Fenntartó támogatását a megvalósításhoz!

A lap tetejére >>

Régebbi cikkek - 2020-2021 tanév második félév >>