Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Régebbi cikkek
2021-2022 második félév


Veni Sancte

„A szentmise a család erőforrása”

2022. augusztus 24-én, az Egri Főegyházmegye tanévnyitóján vettünk részt a sárospataki bazilikában. A Veni Sanctéra az Egri Főegyházmegye fenntarásában működő 55 köznevelési és szakképző intézmény küldöttségei kaptak meghívást.
A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt, aki a Szentlélek közbenjárását kérte, hogy erővel töltsön el bennünket a tanév elején. A katolikus intézményekben fontos hangsúlyozni, hogy nekünk kimeríthetetlen erőforrásaink vannak, amelyet Krisztusban kell keresnünk. Bertalan és János apostol példáján mi is megtalálhatjuk azt a forrást, amely erővel tölthet fel, és segít kitartani. Ezt az örömöt osztjuk meg a ránk bízott tanulókkal, rajtuk keresztül pedig a családokkal.
„A keresztény emberek számára fontos a szentmise, melyben az Úrral találkozunk, megerősödünk.” Ezt a gondolatot fogalmazza meg az előttünk álló tanévre választott mottó is: „A szentmise a család erőforrása”.
A katolikus iskolák erőforrása a szentmise, melyben maga Jézus jön közénk. Ő a jövőnk záloga, aki biztonságot ad életünkben, és vezet a megpróbáltatások idején is.
A szentmisét követően Tolcsvay László, Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőt hallgathattuk meg. A zenei bevezető után Várszegi Asztrik c. püspök, emeritus pannonhalmi főapát tartott előadást. Személyes pedagógusi élményeivel és a bencés szerzetesek Krisztusi szeretetre épülő pedagógiáján keresztül mutatott rá a tanári hivatás több tartópillérjére.
Dr. Gloviczki Zoltán, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora „Pedagógia és/vagy vallás” címmel tartott ismertetőt.
Az előadások után adták át a Szent Gellért-díjakat.
A program zárásaként Ternyák Csaba egri érsek ünnepélyesen megnyitotta a 2022-2023-as tanévet.Közösségépítés az ötödik évfolyamon

Iskolánk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Egyházi közösségi célú programok 2022. évi támogatásai/ Többnapos programok” pályázatára „Közösségi célú programok megvalósítása a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában” címmel beadott anyagával nyert támogatást 20 ötödik évfolyamos diák számára.
A program elsősorban hátrányos helyzetű tanulók számára készült, hogy aktív szabadidős tevékenységekkel, irányított foglalkozásokkal és közösségi élményekkel teli napokban legyen részük. Júniusban, a nyári szünet első hetét töltöttük együtt az iskolában és kirándulásaink helyszínén.
Hétfőn a közösségépítés jegyében testi-lelki egészségmegőrző drámapedagógiai foglalkozásokkal és sporttevékenységgel töltöttük meg a napot. A lebonyolításban kollégáink segítettek. A gyerekek felszabadultan, jó hangulatban, együttműködésben „zsizsegtek” végig, élvezték egymás társaságát.
Másnap délelőtt Tisza-tavi csónaktúrára indultunk a bennünket körülvevő gyönyörű természeti környezetben, majd a környezettudatosság jegyében hulladékot gyűjtöttünk a gát egy szakaszán. A túrán szerzett hasznos ismereteket délután egy játékos teszt során ismételtük át, utána megismerkedtünk városunk közelmúltban átadott közösségi házának játékaival, programjaival.
Szerdán vonattal utaztunk Hortobágyra, hogy láthassuk természeti értékeinket a Hortobágyi Nemzeti Parkban: bejártuk a Madárkórház minden szegletét, szafari kocsival tettünk egy körutat. Nagy érdeklődéssel figyeltük a bennünket kísérőket, így betekintettünk a madarak gyógyításának lehetőségeibe, illetve a pusztán élő állatok életébe.
Csütörtökön reggel az iskolarendőrünk átvizsgálta a kerékpárokat, közlekedési tanácsokkal látott el bennünket, így bátran indultunk kerékpártúránkra, melyet a roppant nagy melegre való tekintettel lerövidítettünk Poroszlóig. Balesetmentesen célba értünk, majd birtokba vettük a strandot, a vízibicikliket. Noha jól felfrissültünk a vízben, hazafelé délután már fáradni látszott a csapat.
Utolsó napunk délelőttjén a sporté volt a főszerep, ebéd után pedig a lezárás részeként rajzban örökítettük meg kedvenc élményeinket, játékos feladványokkal és rejtvényekkel mértük fel a héten szerzett ismereteket, a legjobb eredményt elérő tanulókat jutalmaztuk. Végül a készített fotókból összeállított prezentációval búcsúztunk egymástól.
Köszönjük, hogy az alapkezelő támogatásával nagyszerű programokban lehetett részünk, továbbá a pályázat kapcsán beszerzett sportszereket az iskola minden tanulója használhatja majd a tanév során.

Varga Anikó
Richterné Gál Ibolya Hedvig


Kiváló pedagógus díj 2022.

A Város Napja alkalmából Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át intézményünk pedagógusa, Leiter Aranka tanárnő kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként.
Leiter Aranka a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda tanára 1991-ben kezdte a pedagógus pályát. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán német nyelvoktató diplomát szerzett 1997-ben, két évvel később pedig az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola pedagógia szakos nevelőtanárrá nyilvánította. 2002-ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán német nyelvtanári oklevelet vehetett át.
Munkáját becsülettel, tisztességgel, az intézmény érdekeit szem előtt tartva látja el. Elkötelezetten, magas színvonalon tanítja a német nyelvet, szívügyének tekinti a diákok nyelvvizsgára való felkészítését, tanórán kívül is segíti a tanulók előrehaladását. Tanítványai rendszeresen részt vesznek idegennyelvi versenyeken, ahol kimagasló eredményeket érnek el.
Szakmai fejlődésére nagy hangsúlyt fektet, a továbbképzéseken szerzett ismereteit beépíti, hasznosítja az oktató-nevelő munka során. Elhivatottsága, emberi tartása példaértékű. Kimagasló szakmai tevékenységét a szülők és kollégák egyaránt elismerik.
Lelkiismeretes munkáját megköszönve szeretettel gratulálunk az elismeréshez.„Péter hitével tekintsünk Krisztusra” - A másokért élő ember

Hittantábor Badacsonytördemic – Lábdihegyen

29 diák és öt kísérője várta izgatottan július 2-án az indulást, melyet idén – köszönhetően a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati lehetőségnek a Balaton északi partján tölthettünk, a festői Badacsony lábánál.
6 nap, melyet számtalan program, fürdési lehetőség, vallási és kulturális programok jellemeztek, a közösségformálás jegyében idén a másokért élő embert célozta meg. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a hittantáboros „angyalka” feladat is arra törekedett, hogy a másikat megismerve, másokért feladatot és célt adjon a diáknak.
Szombaton a megérkezést követően 5 csoportba osztották be a hitoktatók a diákokat, amelyet egy hosszútávú feladat követett. Az egyházi év mottójában említett Péter apostol és a víz kapcsolata, mint bibliai szimbólum köré csoportosultak a megvalósítandó jelenetek, amelyeket az utolsó este mutattak be a csapatok. Csapatnévválasztás és ismerkedés után fürdőzés vette kezdetét, hiszen ezért – is – mentek a táborozók. A csapatmunka és a fürdőzés minden délután egy megszokott és nagyon várt programeleme volt a táborozásnak.
Vasárnap a közös ünnepi szentmisét a Badacsonytomajon egyedülálló bazalttemplomban élték meg a táborozó gyerekek, akik közül többen bátran ministráltak is.
Hétfőn a Szigligeten található várat tekintettük meg, ahol megkóstolhatta mindenki az ország egyik legjobb fagylaltját is, kedden pedig a rossz idő ellenére a tapolcai tavasbarlangban volt tárlatvezetés és csónakázás. A Nagyboldogasszony templomban pedig mindenki megcsodálhatta Salkaházi Sára és Brenner János boldoggá avatottak ereklyéit a közös éneket követően.
Szerdán, az utolsó teljes napon Badacsonyban egy órás hajókirándulás volt a nagy pihentető és beszélgetős program, a délelőtti Ranolder-kereszthez vezető túra kimerítő gyaloglását követően, melyet plébánosunk, Károly atya vezetett.
Csütörtökön az összepakolást és a visszautazás fáradalmait az elengedhetetlen „mekizés” frissítette fel, és élményekben gazdagon térhetett haza mindenki.
Célunk úgy érezzük maradéktalanul megvalósult, hiszen értékes barátságok, csapatépítő beszélgetések és közös élmények születtek.
Hála és köszönet a pályázat megvalósulásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, Boros Juditnak, aki a helyet biztosította, Ferencz Károly atyának, aki a lehetőséget megteremtette, valamint a szülőknek, akik felajánlásaikkal is támogatták a tábor megvalósulását, Luczai Mariannának a jutalomédességeket, és nem utolsósorban a hitoktatóknak, akik a program minden elemét lelkiismeretesen megtervezték és levezették.

Szent Péter apostol, könyörögj érettünk!Nyugdíjba vonuló kollégáktól búcsúztunk

Intézményünkben nagy tiszteletnek örvendő kollégáktól búcsúztunk a tanév végén. A közösségünk előtt a tanévzárón, majd a kollégák és az intézmény dolgozói a tanév záró értekezlet után. Dulai Jószefné, Katika néni, Némethné Csorba Edit és Csontos Kálmán kollégák távoznak az intézmény főállású pedagógus gárdájából idén. Példamutató és kitartó munkájuk eredménye a Pedagógus Szolgálati Emlékérem, melyre mindhárom pedagógus méltán lehet büszke.
Nyugdíjas éveikre kívánunk Nekik jó egészséget!

Úrnapja

Immáron hagyomány településünkön, hogy Jézus Testének és Vérének ünnepén szorgos kezek jelennek meg, hogy ünnepi díszben mutassák meg a világnak a köztünk lakozó Jézus Krisztust.
Fodorné Hámori Ágnes vezetésével már reggel a templom falain kívül a motívumok alapját rajzolták meg nyugdíjas pedagógus házaspárunk segítségével lelkes templombajárók, majd osztályozták, szétválogatták a virágszirmokat, virágokat, kiegészítő elemeket a sekrestye hűvösében. Több család is támogatóan a délelőtti időt kihasználva, frissen hozta otthonról a felajánlott dekorációs elemeket.
Az előkészületet követően aztán a négy helyszínen folytatódott délután a motívumok megjelenítése, melyet Jézus fájdalmas Szíve, a fatimai Mária korona, a Kereszt és az Oltáriszentség alakjában öltött testet. Iskolánk volt és jelenlegi diákjai, pedagógusai és munkatársai és a hívők sokasága a forró Nap ellenére időben elkészítették a szentmisét megelőzően az oltárokat, melyek a négy égtáj felé sugározták: Krisztus él!
Hálás szívvel köszönjük mindazok segítségét, akik akár az előkészítésben, a díszítések megvalósításában, vagy pedig a szentmise utáni elpakolásban segítettek!
Drága Jézusunk áldása kísérje minden lépésüket a Hozzá vezető úton!


Hittanos kirándulás – Te Deum

A tanévet befejezve, június 16-án a Hittanos Munkaközösség által szervezett kiránduláson vehettek részt diákjaink.
Mivel egész évben szemünk előtt volt a Biblia, így a gerincét is ez adta a lelki és testi feltöltődésnek. A reggeli indulást követően az első program Vácon, a Fehérek temploma volt, mivel a székesegyházat éppen felújítják.
A Fehérek templománál újra elővettük hittanos ismereteinket, amelyben fény derült a domonkosok templomának történetére is, valamint megnézhettük a régi templom alapját is.
A társaság itt kettéoszlott, a kisebbek a Tündérkertet, a nagyobbak a tőszomszédságban tekinthették meg a Memento Mori kiállítást, az épen megmaradt 18. századi sírokból származó kincseket, amelyeket véletlenül találtak meg a templom alatt 1994-ben és csodálatos módon képet adnak az akkori emberek temetkezési szokásairól. Itt is sok kérdés merült fel a diákokban, és öröm volt látni, hogy az iskolaév végén csak abbahagytuk a tanulást, de ismereteinket ilyen formában is növeljük.
A kiállítást fagyizás követte, majd Magyarország legnagyobb botanikus kertjébe, Vácrátótra mentünk. Itt is két kiscsoportra oszlottunk, majd a Biblia növényeit kézzelfoghatóan és a Szentírásból való felidézésével tekintettük meg. Hálásan köszönjük a két botanikus túravezetőnk előadását, a nagy meleg ellenére jól bírta mindenki a közel két órás sétát.
A szendvicsek és a hideg üdítők ezt követően egyaránt elfogytak, így kellőképpen elfáradva, de rengeteg élménnyel térhettünk haza.
Köszönjük a szervezőknek ezt a tartalmas és lélekemelő alkalmat!Levelezős hittanverseny

Véget ért a 2021/22-es Internetes Böngészős Hittanverseny, melynek az egész tanévet átívelő, játékos feladatokkal teli 4 fordulóját a Püspöki Szinódus témája határozta meg: közösség, részvétel és küldetés.
Két korcsoportban neveztek a versenyzők: az 5-6. és 7-8. évfolyam tanulói közül. Tanév elején 244 diák indult el a versenyen.
A szervezők hangsúlyozták, az 5 ország (Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Románia, Ukrajna) mintegy 100 településéről nevezett versenyzők nagyon sokat dolgoztak, kitartóak és rendkívül ügyesek, ötletesek, komolyak és alaposak voltak a feladatmegoldásokban! Sokan fértek fel a dobogóra, őket pedig szorosan követi az első három helyezésről csak pár ponttal lemaradó élboly.
Iskolánk
5. évfolyamából: Árvai Zsigmond Levente és Török Fanni
a 6. évfolyamos tanulók közül:
Nikodém Miklós, Molnár Lajos és Molnár Levente
a 7. évfolyamból pedig: Lovász Edina, Seres Miléna és Katona Ramóna vett részt a versenyen.
Mindannyian dicséretre méltóan dolgoztak.
Közülük:
Árvai Zsigmond Levente 5. helyezést,
Török Fanni 30. helyezést,
Lovász Edina pedig 10. helyezést
Nikodém Miklós 15. helyezést
Molnár Lajos 35. helyezést
Molnár Levente 40. helyezést ért el.
Szeretettel gratulálunk kitartó munkájukhoz és szép eredményeikhez!Határtalanul: Szlovénia - Horvátország

Ebben a tanévben végre eljutottunk a - már tavaly megnyert - Határtalanul programunkra Szlovéniába és Horvátországba a nyolcadikos tanulókkal. Május 23-án indultunk útnak 45 lelkes diákkal. Első nap Lendván megtekintettük a gyönyörű Bánffy-Esterházy kastélykiállítást, majd a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben jártunk, ahol a helyi magyarság történetéről hallhattunk. A város különleges központját is megnéztük: a Szent Katalin plébániatemplomot, a Szent István szobrot és a Makovecz Imre stílusában épített kultúrpalotát. Délután a lendvai szőlőhegyről a szép kilátást és a csendes, nyugodt környezetet csodáltuk meg, aztán pedig a Szentháromság kápolnát, melyben Hadik Mihály hadvezér lett eltemetve. A nap végéhez közeledve Közép-Európa legnagyobb orchideafarmjára értünk, ahol nagyon sok érdekes egzotikus növényt láthattunk.
A második napunkon Kercaszomoron elsétáltunk a határhoz a Fürge Cselle tanösvényen, majd buszunk Battyánfalvára, aztán Muraszombatra vitt, ahol megnéztük a várkastélyt és annak különleges múzeumát. Ptuj városában a gyönyörű várat és legfőbb nevezetességeket tekintettük meg: a Flórián téren a modern városházát és Szent Flórián szobrát, a Múzeum téren a régi városházát és Orpheus emlékművet, illetve a középkori Várostornyot és a Szent György plébániatemplomot.
A harmadik napon Horvátország fővárosába, Zágrábba utaztunk. Sok szép és érdekes látnivaló következett itt is: a Káptalandombon emelt székesegyház a benne található kápolnával, ahol Szent László koronázási palástját őrzik, aztán a gyönyörű Szent Márk tér a Szent Márk templommal, amelynek az a különlegessége, hogy a templom tetején Horvátország és Zágráb címerét rakták ki Zsolnai-cserépből. Itt lehetőséget kaptunk még egy kis ajándékvásárlásra is.
A negyedik napot hajókázással kezdtük, láttunk játékos delfineket és a gyönyörű tengert fotóztuk. Aztán a Fiuméhez tartozó Tersatto várába látogattunk el, ahonnan fantasztikus kilátás tárult elénk. Innen 500 lépcsőfokot tettünk meg lefelé az óvárosig. Délután elmentünk Omisalj tengerpartjához, ahol végre lehetőségünk volt megmártózni a hűs tengerben. Itt is nagyon jól szórakoztunk!
Az ötödik, s egyben utolsó napon el kellett hagynunk a szállást, amit nagyon sajnáltunk, hiszen mindenki nagyon jól érezte magát. A hazafelé vezető úton még megálltunk Csáktornyán, megnéztük a Zrínyi-fát és Zrínyi teljesalakos szobrát. A program vége az elmaradhatatlan kitérőnk, a KFC volt. Ott megvacsoráztunk, majd fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk haza.

Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek és a velünk utazó pedagógusoknak, mert fantasztikus élményekben volt részünk, kényelmes szállásokon aludtunk, ízletes ételeket kaptunk. Ezek a napok mindannyiunk számára emlékezetesek maradnak.

Lendvai Lívia és Urbán Alexa Gitta 8.bHatártalanul – Erdély

Május 16-án hétfőn reggel Erdélybe indultunk a hetedik évfolyammal a Határtalanul programmal, melynek keretében 7. és 8. osztályos diákok kapnak lehetőséget a magyarlakta, ám a Trianont követően országhatárainkon kívül rekedt vidékek megismerésére.
Először Nagyváradra érkeztünk, ahol megismertük idegenvezetőnket és megcsodálhattuk a székesegyházat. Majd Mezőtelegden templomot látogattunk, ahonnan a Király-hágóra indultunk, Erdély kapujához. Következő megálló a körösfői templom volt, itt koszorúztunk. Torockón kaptunk szállást a Móricz Piroska Panzióban, ahol finom vacsorával és reggelivel szolgáltak, és úticsomagot biztosítottak a napra. Egy új napra virradva Torockón kezdtük utunkat. Megtekinthettük a jellegzetes házakat, és megismerhettük Torockó történelmi múltját a Népi Iparművészeti Múzeumban. Szétnéztünk a gyönyörű Kolozsvár városában, itt szabadidős tevékenységre is volt lehetőség. Utunk következő állomása a Tordaszentlászlói Tájmúzeum, ahol a kalotaszegi népművészetet mutatták be. Másnap programunk első helyszíne az Aranyosegerbegyi Általános Iskola, ahol a gyerekek és tanárok kedvesen fogadtak bennünket. Egy izgalmas túra vette kezdetét a Tordai-hasadékban. Innen tovább haladtunk Nagyenyedre, ahol az emléktáblánál koszorúztunk. Megpillanthattuk a gyulafehérvári várat, majd láthattuk az őrségváltást. A nap végén Alvinc felé utaztunk, itt szállásoltak el a Bod Péter Alapítványban. A következő reggel kezdetét vette a negyedik, s egyben utolsó nap Erdélyben. Először Vajdahunyadvárában sétáltunk körbe. Ezt követően a Dévai Szent Ferenc Alapítványt látogattuk meg, az itt élő gyerekek számára ajándékokkal készültünk. Innen sétáltunk fel a dévai várba. Az utolsó megálló Aradon volt, a 13 magyar honvédtiszt emlékére felállított műemléknél, ahol szintén elhelyeztünk egy koszorút. Az idegenvezetőnknek megköszöntük a sok segítséget, majd hazafelé indultunk.
Fáradtan, de sok szép élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. Remélem, minél többször lesz lehetőségem ellátogatni Erdély csodálatos tájaira újabb nevezetességet és látnivalót megismerni a régi nagy Magyarország múltjáról.

Gyöngy Zsanett 7.bA kiránduláson készült videó:A tordaszentlászlói falusi tájházban:


Búcsúznak a 8. évfolyamos diákokÉlménykiránduláson a Glória kórus

Iskolánk énekkarának maroknyi kis csapata lelkes énekszóval több alkalommal tette hangulatosabbá, meghittebbé ünnepeink, rendezvényeink műsorát. Legutóbb a Vigadóban hangzott fel pedagógusnapi köszöntőjük. A tanév végén, egész éves munkájuk, kitartásuk elismeréséül tiszai sétahajózáson vehettek részt. Az egy órás vízitúrát a Jégmadáron, a gyönyörű látványt, a közösen megszerzett élmények felelevenítését, a kedvenc kánon eléneklését felejthetetlen jutalomként élhették meg a kis „dalospacsirták”. Köszönjük!

COLOUR DAY

Iskolánkban hagyományosan a tanév vége felé közeledve tartjuk meg a COLOUR DAY-t. Az évek során törekedtünk arra, hogy minden évben más és más színes programokat, feladatokat szervezzünk a diákoknak.
Idén arra kaptak a gyerekek felhívást, hogy egy kiválasztott szín felhasználásával készítsenek egy osztályuk tenyérlenyomatait ábrázoló plakátot.
Nagy örömünkre az osztályok igazi kreativitásról tettek tanúbizonyságot! A színes kartonokon a gyerekeket jelképező virágok, szívek, pillangók, napok és egyéb formák elevenedtek meg.
Az alsó tagozatos osztályok munkáit a szélfogóban lévő parafatáblákon helyeztük el, a felsős munkákat paravánokon állítottuk ki a felsős aulában mindenki nagy örömére.
Hálás szívvel köszönjük minden osztálynak és az őket támogató pedagógusoknak a lelkes munkát!

Művészeti munkaközösség
Könyvtári különdíj

Kovács Csongor 1.b. osztályos tanulónk A Tiszafüredi Városi Könyvtár által meghirdetett Vers- és prózaíró pályázaton különdíjban részesült, próza kategóriában. Szeretettel gratulálunk neki és további sikereket kívánunk!

Gyermeknap 2022.

Iskolánkban a gyermeknapot 2022.05.20-án rendeztük meg. Külön öröm volt mindenki számára, hogy végre együtt tölthettük ezt a vidám, szórakoztató napot.
A diákok remekül érezték magukat, hiszen változatos, színes programokban vehettek részt. Kipróbálhatták kézügyességüket, énektudásukat, sportban való jártasságukat, de megmutathatták éles elméjüket is. A napot Andika néni zenés tornája nyitotta meg, köszönjük a felfrissülést. Ezt követően a tanulók szabadon válogathattak a nekik tetsző tevékenységek közül. Nagy sikert aratott a tűzoltó-és a rendőrautó megérkezése. A gyerekek beleülhettek a járművekbe, ismerkedhettek a működésükkel, hallhatták a sziréna hangját. Köszönjük a lehetőséget.
Lovaglásra, arcfestésre is lehetőségük volt a diákoknak, melyek igen közkedvelt programoknak bizonyultak.
Büfé üzemelt a délelőtti órákban, így kedvükre vásárolhattak a diákok enni- és innivalót. Köszönjük Dulainé Katika néninek, aki megszervezte az árusítást és ezzel támogatta a Diákönkormányzatot.
A gyermeknap színfoltja volt a Bohóc varázslatos, interaktív műsora. A tanulók láthatóan és hallhatóan élvezték az előadást, hiszen részesei lehettek egy-egy produkciónak.
Jégkrémet kapott gyerek és felnőtt egyaránt a nap folyamán, melyet a vezetés szponzorált. Hálás köszönet érte, jólesett a hűsítő finomság a nagy melegben. A hangosítást és a szórakoztató zenét Ocean Dávid biztosította a program alatt, iskolánk volt tanulója. Köszönet a fáradhatatlan, lelkes közreműködéséért.
Köszönjük a vezetésnek, pedagógusainknak, nyugdíjas tanítóinknak, SZMK-nak, külsős segítőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a sok-sok mosolyhoz, melyet tanulóink arcán láthattunk a GYERMEKNAPON.

DÖK

„Péter hitével tekintsünk Jézusra – Te Deum!”

A 2021/2022-es tanév végén, az egri Főegyházmegye fenntartásában lévő Katolikus Oktatási Intézmények a Jászapáti Kisboldogasszony templomban tartották a tanévzáró, hálaadó szentmisét.
Dr Ternyák Csaba érsek atya kiemelte, hogy a tanév elején Péter apostolt választottuk iránymutatónknak, akinek ugyan jelen voltak életében emberi gyengeségei, mégis tudott növekedni és erősödni hitben, szeretetben, Krisztus melletti elköteleződésben. A tanév során iskolánkban is sokszor megjelent az ő alakja, lelki napokon, pályázati programokon. Az ő nyomában járva igyekeztünk az ő példáján erősíteni közösségeinket, s gyarapodni lelki életünkben is.
Szentbeszédében arról is szólt, hogy „a tanév végén megszabadulunk sok kötöttségtől, de meg kell tanulni, hogy hogyan lehet jól élnünk a szabadságunkkal, mert ez a hűség próbatétele. Tudunk-e hűségesek lenni az imában, a szentmise-látogatásban a barátainkhoz tudunk-e hűségesek maradni, intézményünkhöz tudunk-e hűségesek maradni az Istennel való kapcsolatunkban.”
Vannak olyan dolgok, ahol nem tartunk szünetet: - a reggelinél, az ebédnél, a vacsoránál, de a lélegzetvételnél sincsen vakáció, éjjel-nappal, ha ébren vagyunk, ha alszunk, mindig kell levegőt vennünk ahhoz, hogy éljünk. Számunkra az Istennel való kapcsolat, az imádság, hát az nem más, mint lelkünk lélegzése.
A hálaadó szentmise végén Ternyák Csaba egri érsek kitüntetéseket adott át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak.
Iskolánkból Urbán Alexa Gitta vehette át Dr. Ternyák Csaba Érsek Úrtól a dicsérő oklevelet.
Kitűnő tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával, szerénységével, szorgalmával és aktív hitéletével követendő példa társai előtt. Minden évben kitűnő volt, és nevelőtestületi dicséretet kapott.
Családja körében a katolikus hit iránti elkötelezettség kiemelkedő szerepet tölt be. A szentmiséket kisgyermekkora óta rendszeresen látogatja, megkeresztelése után elsőáldozó volt és a bérmálás szentségében is részesült. Lelki fejlődése, hitéletben való aktív részvétele példaértékű társai és pedagógusai számára is.
Több tantárgyból rendszeres résztvevője a tanulmányi versenyeknek.
Számos kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhet.
Fegyelmezett, széles érdeklődési körű egyéniség, aki méltán részesült ebben a megtisztelő kitüntetésben. Nagyon büszkék vagyunk diákunkra, szívből gratulálunk neki!
Ifjúsági Lelki nap Karcagon

Az Úr napját megelőző szombaton iskolánk 3 tanulójával a plébánia szervezésével részt vettünk Karcagon egy ifjúsági Lelki napon. A résztvevők egyházmegyénk esperi kerületéből érkeztek, vagyis Törökszentmiklós, Karcag, Kenderes és Tiszafüred.
A programot gitáros dicsőítéssel kezdtük a templomban, majd Gulyás Zsolt karcagi plébános atya előadását hallgattuk meg, melynek témája "Isten képmása vagyok" volt. Ezután kiscsoportokban jobban elmélyültünk a témában. Ebéd után férjemmel tanúságtételt tettünk arról, hogy hogyan éljük meg a hitünket kezdve az ismerkedésünkkel, a jegyességünkön át a házasságunkig és napjainkban. A Lelki napot kérdés-felelek és imádság formájában zártuk le.
Célja ennek az alkalomnak, hogy a fiatalok megerősödjenek az Istennel való kapcsolatunkban és gazdagodjanak hitükben.

Gyöngyné Lisóczki AnitaTavaszi papírgyűjtés

Iskolánkban a tavaszi papírgyűjtésre május első hetében került sor, mely gördülékenyen, zökkenőmentesen zajlott le. Az osztályok és a szülők ismét kitettek magukért, melyért csak dicséret jár. Fantasztikus mennyiségű papír gyűlt össze a három nap alatt, köszönhető a szülők szorgos, aktív munkájának.
A konténerekben összegyűlt papír tömege: 11031 kg
Kiemelkedő eredményt ért el a 2.c, 7.a és a 7.b osztály. Gratulálunk a teljesítményükhöz!
Dicséretet érdemelnek a 7.c osztályos tanulók is, akik lelkiismeretesen szorgoskodtak a mérésnél, pakolásnál, rakodásnál.
Köszönet jár a vezetésnek, a technikai dolgozóknak, a pedagógusoknak, akik hozzájárultak a program eredményességéhez, sikeréhez.

DÖK


„Istenem hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Tebenned és Szeretlek Téged.”

Az Eucharisztia – más néven Oltáriszentség – az a szentség, amelyben Jézus Krisztus önként odaadja nekünk magát, hogy a szentáldozásban vele egyesüljünk.
2022. május 22-én, tizenhat gyermek elsőáldozásának ünnepe volt a tiszafüredi Nagyboldogasszony templomban. A felkészülés és várakozás után pénteken Ferencz Károly plébános atya előtt adtak számot tudásukról a gyermekek vizsga keretében. Az ünnepi előkészületet próba és az első szentgyónás zárta, mely által készen álltak elsőáldozóink, hogy a szentostyában rejtőző Úr Jézust örömmel és tiszta szívvel vegyék magukhoz.
Az ünnepi szentmisén boldog várakozással és tiszta szívvel álltak a tanulók a szentélyben, az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus előtt. Mindannyian érezték, hogy egy új kezdet előtt állnak, Krisztussal közösségben, Vele eggyé válva.
Megható pillanat volt, amikor a szentmise zárásaként megkapták a szülők áldását. Az első szentáldozás ünnepe örök emlékként megmarad a gyermeki szívekben.
Hálát adunk elsőáldozóinkért és imádkozunk, hogy az Oltáriszentség rendszeres vétele által erőt és reményt merítsenek a világ küzdelmeihez!

„Az én templomom” országos rajzverseny eredménye

A jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskola és AMI országos méretű rajzversenyt hirdetett Az én templomom” témában, melyre 427 gyermek nyújtott be pályamunkát tradicionális és digitális kategóriában. Nem csak egyházi fenntartású intézmények pályáztak ezen a megmérettetésen. Iskolánk is nevezett néhány pályamunkával. Nagy boldogságunkra két tanulónkat meghívtak 2022. május 27-re a díjátadóra. Szép meglepetés műsor fogadott bennünket, citerajátékkal köszöntötték a vendégeket a helyi diákok. A díjkiosztó ünnepség után meglátogathattuk a csodálatosan felújított Erzsébet malmot és a Lovardát a településen. Köszönjük szépen a lehetőséget!

Országos eredményeink:

Keresztyén Csanád 7.b tanuló III. helyezést ért el digitális rajz kategóriában
Gál Lajos Botond 4.b tanuló X. helyezést ért el hagyományos rajz kategóriában

Felkészítő pedagógus: Keresztyénné Nagy Mariann

Gratulálunk mindkét diákunknak a szép eredményért! További jó alkotókedvet kívánunk nekik!
Kirándulás Kiskörére

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói az idei tanévben is ellátogattak Kiskörére. Megismerhettük a Tisza Tisza-tó kialakulásának történetét, az erőmű működését és megcsodálhattuk a hallépcső csodás környezetét. Még a szemerkélő eső sem szegte kedvünket. Köszönjük az idegenvezetést Cseh Józsefnek.


Országos Harmatcsepp Tanulmányi Verseny Budapesten

A Harmatcsepp Katolikus Iskolák Tanulmányi Versenyének feladatai katolikus intézmények diákjai között zajlanak országszerte, iskolánk a kezdetektől részt vesz a verseny fordulóin. Ez a megmérettetés kifejezetten az alsó tagozatos diákjainknak szól, őket érinti. Első körben 3 levelezős feladatsort kell megoldaniuk a gyerekeknek, majd a szerzett pontszámaik alapján egy, a saját iskolájukban megírt középdöntő következik, ahonnan a legjobbak bejuthatnak az országos döntőbe. Tanulóink főként hittanból, matematikából, magyar nyelvtanból, magyar szövegértésből szoktak benevezni a versenybe. Idén nagy örömünkre 6 tanulónkat behívták Budapestre a döntőbe. Mindannyian csodálatos eredményt értek el:
Fekete István Milán 3.a, hittan tantárgyból IV. helyezett lett Felkészítő pedagógusa: Árvai Erika
Fekete Karolina 2.a, matematika tantárgyból VII. helyezett lett Felkészítő pedagógusa: Rózsa Andrea
Nagy Szabolcs 4.a, matematika tantárgyból II. helyezett lett Felkészítő pedagógusa: Nagyné Tóth Judit
Ruzsányi Péter 3.b, ahittan tantárgyból III. helyezett lett Felkészítő pedagógusa: Árvai Erika
Tölgyesi Hanga 4.b, hittan tantárgyból VI. helyezett lett Felkészítő pedagógusa: Molnár Aranka
Varga Zsanett 4.b, hittan tantárgyból IV. helyezett lett Felkészítő pedagógusa: Molnár Aranka

Szívből gratulálunk minden kisdiákunknak és az őket felkészítő pedagógusainknak, hogy ismét dicsőséget szereztek iskolánknak!

Varga Zsanett duplázott

Varga Zsani (4.b), a tanév elején benevezett a Tanítók Fekete István Egyesülete által meghirdetett fogalmazás versenyre, ahol „Találkozásom Jézussal” témában kellett szöveget alkotni az országos verseny során.
Óriási örömünkre, ezen a megmérettetésen is országos IV. helyezést ért el, ezért gratulálunk neki, valamint magyar és egyben hittan tanárának Molnár Aranka tanító néninek!
"Itthon otthon vagy!" Országos földrajzverseny

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola az idei tanévben második alkalommal vehetett részt az "Itthon otthon vagy!" Országos földrajzverseny döntőjén, Tatán. A három fordulós verseny igazi kihívás a tanulók számára, az elméleti tudáson túl logikus gondolkodásra, problémamegoldásra, önálló gyakorlati munkára serkenti a versenyzőket.
Az idén Keresztyén Csanád 7. B osztályos tanuló képviselte iskolánkat, aki az országos döntőben a 8. helyezést érte el.
Gratulálunk Csanád, így tovább!
Tanulmányi kirándulás a poroszlói Ökocentrumba

Május 4-én iskolánk 3. évfolyama tanulmányi kirándulást szervezett a szomszédos településen található Ökocentrumba.
Látogatásunk fő célja az volt, hogy testközelből is megismerhessük azokat a vízi állatokat, amelyekkel már környezetismeret órán is foglalkoztunk. Először a halakat tekintettük meg, majd a hüllőket. Ezután tettünk egy sétát a sétányon, ahol megfigyelhettük a különböző emlősöket és madarakat. A nap hátralevő részét a játszótéren töltöttük.
Kellemesen elfáradva, de élményekkel és tudással gazdagodva értünk haza.Osztálykirándulás Zánkára

Az Erzsébet-programban meghirdetet pályázatnak köszönhetően az ötödikeseinkkel háromnapos balatoni osztálykirándulásra utaztunk május 11-én. A nyert támogatás révén a zánkai Erzsébet-tábor vendégei lehettünk, ott tartózkodásunk alatt teljes ellátással, nagyszerű programokkal.
Lázas készülődés után nagy izgalommal indultunk a hosszú útra. Finom nasik és jóízű beszélgetések között szinte repült az idő, aztán már Zánkán is találtuk magunkat.
A táborban már finom ebéddel vártak bennünket. Délután részt vettünk vidám és tanulságos csapatépítő játékokon, aztán beszálltunk az élő csocsóba is, sőt a felfújható akadálypályát sem hagytuk ki. Vacsora előtt elfoglaltuk a szobákat, „felderítettük a terepet”. Este Oláh Gergő koncertjén voltunk, majd nyugovóra tértünk, és hosszas beszélgetések után nehezen, de csak elaludtunk.
Másnap a Haditechnikai Parkban szemlélődtünk, a kikölcsönzött sportszerekkel játszottak, illetve ajándékot vásároltak többen. Délután sétahajóztunk. Ezen kívül jutott idő a nagy trambulinon ugrálni, játékokat kipróbálni és számháborúzni. Néhányan még az Alma együttes koncertjére is kíváncsiak voltak, s nagyon jól szórakoztak.
Elérkezett a hazatérés napja: reggeli után elhagytuk a tábort, Veszprém felé indultunk. Tettünk egy sétát a történelmi városközpontban, elmondtunk egy hálaimát a Benedek-hegyen, s természetesen megkóstoltuk a veszprémi fagyikat, majd megebédeltünk, aztán folytattuk utunkat, hogy mihamarabb hazaérjünk.
Igazán tartalmas három nap után számtalan közös élménnyel, ismerettel gazdagodva, boldogan érkeztünk Tiszafüredre, majd pillanatok alatt kiürült a busz, s aztán a tér is…

RGH


Madarak és fák napja

Május 10-e (kedd) a madarakról, fákról és a természetről szólt.

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében.” /Herman Ottó/

Az ő javaslatára 1906 óta minden évmájus 10-én ünnepeljük a Madarak és fák napját. Herman Ottót a madarak atyjának is nevezték. Galambröptetéssel kezdődött a program. Irházi Csaba iskolánk dolgozója elhozta gyönyörű fehér galambjait. A gyerekek gyönyörködtek a madarak repülését látva, amelyek szerencsésen hazaértek. A fehér galambok szeretetet, békés és nyugalmat jelentenek.
Turai Luca 1.c osztályos tanuló kedvesen,hozzáértően mutatta be az édesapja által hozott papagájokat.
Kiss Balázs iskolánk volt diákjának előadása színesítette a napot. Nagyon sok érdekességet hallottunk a fülesbagoly és az ölyv életmódjáról, táplálkozásáról. A fülesbagoly hazánk leggyakoribb bagolyfaja. 270 fokkal képesek elfordítani a fejüket.
Az alsós épület aulájának előterében a Művelődési Ház és a Vackor Varroda által felajánlott különböző madarakat, fákat tekinthettek meg iskolánk tanulói.
Az alsós aula négy oszlopára kartonból készült fákat helyeztünk el, amit a hét folyamán a tanulók által alkotott madarak népesítettek be.
Erdei iskola

2022. április 26-án reggel 07:00-kor indultunk a Deáktérről. Út közben kétszer is megálltunk. Egyszer a Verpeléti kráternél, aztán a Siroki várnál. Miután a táborba értünk nagyon fáradtak voltunk. Kaptunk időt kipakolni, pihenni és körülnézni. Nagyon barátságos hely volt, mindenkinek nagyon tetszett! Azért este még volt egy 4-5 km-es éjszakai túra. Eléggé elfáradtunk, de még volt erőnk lefekvés előtt szórakozni egy kicsit.
Másnap sajnos esett az eső, ezért a délelőtti és a délutáni programok elmaradtak. Bent az ebédlőben volt helyette vetélkedő, ahol minden csapat jól teljesített. Mivel elállt az eső, így el tudtunk látogatni a Cifra istállóba. Este vacsora után, karaoke parti volt. Mindenki nagyon élvezte, hiszen a kedvenc zenéinket rakta be Gergő bácsi (a DJ ).
Másnap elég sokáig aludtunk, de valahogy sikerült felkelnünk és elkészülnünk a reggelihez. Aznapra egy elég hosszú, fárasztó, mégis izgalmas túrában volt részünk. Az Ilona-völgyi vízeséshez látogattunk el. Hazafele az úton megálltunk, és bográcsban készült paprikás krumpli várt minket ebédre. Mikor visszaértünk nagy fáradtan levakartuk magunkról a sarat, utána számháborúztunk és vízminta vizsgálatot vettünk a patakból, ahol sok vízi élőlénnyel találkoztunk. Aznap este nyársaltunk, és megint volt egy kis karaoke.
Utolsó nap az üvegcsiszoló műhelybe mentünk, ahol sok érdekes dolgot vehettünk. Útközben hazafelé, megálltunk a Kisnánai várnál.
Sajnos nagyon hamar eltelt ez a pár nap. Remélem még visszamehetünk az osztállyal.

Készítette: Lendvay Laura Judit


„Petőfi 200” alkotói pályázat

A Kiss Pál Múzeum tavasszal meghirdetett „Petőfi 200” alkotói pályázatára intézményünk több lelkes diákja is készített pályamunkát. Május 6-án délután, ünnepélyes keretek között értékelték a beérkezett alkotásokat és átvehették díjaikat tanulóink. Az elismerések átadása előtt Petőfi verseket hallgathatott a közönség a városi vers- és prózamondó verseny helyezettjeinek tolmácsolásában. Iskolánkból Koroknai Laura 1.a, Richter Dávid Ágoston 4.b, Lendvay Laura 5.a és Ujvári Enikő 6.b osztályos tanuló szavalta el versét, mellyel emlékeztek Petőfi Sándorra és az 1848/49-es szabadságharc eseményeire.

Az alkotói pályázat szép eredményei:

Gyöngy Zsanett 7.b              I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Keresztyénné Nagy Mariann

Veres Boglárka 7.c              III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Keresztyénné Nagy Mariann

Bráda Zita 6.b              IV. helyezés
Felkészítő pedagógus: Fazekas Katalin

Urbán Alexa Gitta 8.b              V. helyezés
Felkészítő pedagógus: Keresztyénné Nagy Mariann

Szatmári Lili 5.b              VI. helyezés
Felkészítő pedagógus: Bacsuné Csőke Tünde

Rimóczi Nimród 5.b (film)              I. helyezés

Szeretettel gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő pedagógusoknak!
Országos versenyeken is szépen szerepelnek a Szent Imrés diákok

A HEBE országos Biblia ismereti versenyen Urbán Alexa Gitta, 8.b osztályos tanulónk V. helyezést ért el. Gratulálunk!

Az "Itthon otthon vagy!" Országos Földrajzverseny elődöntői után 2 tanulónk bejutott a döntőbe, melynek megrendezésére május 20-21-én kerül sor Tatán. A Dél-dunántúl természeti és kulturális kincseiből kell készülniük írásbeli és szóbeli megmérettetésre. A legjobb tíz tanuló vesz részt a döntőn.
Iskolánkból:
Erdei Tamás, 7.a Keresztyén Csanád, 7.b osztályos tanulók készülnek.
Felkészítő tanáruk: Varga Anikó
Sok sikert kívánunk!

A Tanítók Fekete István Egyesülete a 2021/2022. tanévben is meghirdette a Harmatcsepp tanulmányi versenyt. Több száz alsós diák küldte be az első három forduló feladatlapjait matematika, nyelvtan, olvasás-szövegértés és hittan tantárgyakból. A középdöntőt már csak a legjobb eredményeket elért tanulók írhatták meg, melyek kijavítása után iskolánkból 5 tanulót hívtak be az országos döntőbe.
Matematikából:
Fekete Karolina 2.a osztályos tanuló, felkészítő pedagógusa Rózsa Andrea
Nagy Szabolcs 4.a osztályos tanuló, felkészítő pedagógusa Nagyné Tóth Judit
Hittanból:
Fekete István Milán 3.a osztályos tanuló, felkészítő pedagógusa Árvai Erika
Ruzsányi Péter 3.b osztályos tanuló, felkészítő pedagógusa Árvai Erika
Varga Zsanett és Tölgyesi Hanga 4.b osztályos tanulók, felkészítő pedagógus Molnár Aranka
Május 21-én, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban kerül sor a végső megmérettetésre. Gratulálunk a döntőbe jutott tanulóknak és kívánjuk, hogy a tudásuk legjavát nyújtva szép eredményekkel térjenek haza!

Ásványkiállítás az iskolánkban

Idén is lehetőség nyílt intézményünkben, hogy Nagy Bálint ásványgyűjtő földrajztanár három napon keresztül kiállítást rendezzen be a felső tagozatunk aulájában. Április 25-26-27-én egész nap gyönyörködhettünk a sok szép ásványban, a belőlük készített ékszerekben, dísztárgyakban. Hétfőn az alsó tagozatosoknak, kedden pedig a felsősöknek tartott egy-egy előadást, melyet nagy érdeklődéssel hallgattak diákjaink. A gyerekek örömére vásárolni is lehetett, sok szép ásvány talált gazdára ezen az eseményen.
Köszönjük a kiállítást és a rendhagyó földrajzórákat is!

A XXX. Városi vers- és prózamondó verseny szép eredményei

Városunkan ebben az évben 2022. április 25-én került sor a XXX. Jubileumi vers- és prózamondó verseny döntőjére, a Kovács Pál Művelődési Központban. Intézményünkből erre a fordulóra 12 tanuló jutott tovább.
A kötelező versek mellett sok szép szabadon választható verssel kápráztatták el a versenyzők a zsűri tagjait és a hallgatóságot.
A korcsoportok helyezettjei és különdíjasai oklevelet, könyvet és virágot, a többi résztvevő pedig emléklapot kapott. A zsűri a megérdemelt dicséretek mellett hasznos, jó tanácsokkal is ellátta a szavalókat.
Diákjaink minden korcsoportban szép eredményeket értek el.

1. korcsoport:
       I. helyezés: Koroknai Laura 1.a              Felkészítő pedagógus: Pacsek Lajosné
       III. helyezés: Lajtos Gergő 2.b               Felkészítő pedagógus: Hajdu Istvánné
       Különdíj: Turai Luca Kata 1.c                Felkészítő pedagógus: Vargáné Csőke Mónika
2. korcsoport:
       II. helyezés: Richter Dávid Ágoston 4.b        Felkészítő pedagógus: Molnár Aranka
3. korcsoport:
       I. helyezés: Ujvári Enikő Anna 6.b              Felkészítő pedagógus: Vargáné Perjési Edit Hedvig
       II. helyezés: Lendvay Laura 5.a                   Felkészítő pedagógus: Borbély Erzsébet
4. korcsoport:
       I. helyezés: Kiss Ramóna 7.c              Felkészítő pedagógus: Richterné Gál Ibolya Hedvig

Versmondóinknak és a felkészítő pedagógusoknak is szívből gratulálunk és hálásan köszönjük munkájukat!Akadályverseny a Föld napja alkalmából

A Föld napjához kapcsolódóan, a felsős diákok akadályversenyen vettek részt a Tisza parton.
Az osztályok 5 fős csapatokkal nevezhettek a megmérettetésre. Előzetes feladatként menetlevelet kellett készíteni, amely tükrözte ennek a napnak a jelentőségét.
A csapatok 6 állomáson bizonyíthatták ügyességüket. Találós kérdések, kirakó, célbadobás, lajhármászás mellett, aszfalt rajzverseny is színesítette a programot.
Szoros küzdelemben a 6.b és a 7.b csapata győzedelmeskedett, de minden résztvevő egy kellemes délutánt tölthetett el a természetben.


Szép eredmények a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen

Iskolánk tanulói már több mint 10 éve részt vesznek a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen. Az idei megmérettetésre március 17-én került sor. Iskolánk résztvevő tanulói közül sokan nagyon szép eredményt értek el. Gratulálunk nekik és nagyon büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei összesítés alapján kiemelkedő eredményt elért tanulóink:

2. helyezés Fodor Alma 6. évfolyam
4. helyezés Fodor Ferenc 3. évfolyam
5. helyezés Veres Tamás 2. évfolyam
                       Fodor Fedóra 8. évfolyam
6. helyezés Fekete Karolina 2. évfolyam
                       Nagy Szabolcs 4. évfolyam
10. helyezés Dózsa Dominika 8. évfolyam
15. helyezés Szegedi Zsombor 6. évfolyam
16. helyezés Lendvay Laura Judit 5. évfolyam
18. helyezés Vincze Hanna 2. évfolyamÁprilis 22., a Föld napja

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagosodást, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet. A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek.
Iskolánkban a Víz Világnapja után közvetlen tudtunk kapcsolódni témában a Föld napjához. Idén minden osztályunk egy-egy kis edénybe virágmagot ültetett, melyet a tanév végéig gondoznak, nevelgetnek a tanulóink. Díszíti majd a tantermüket, a nyáron pedig az iskolaudvart. A tavaly ültetett muskátlikat, pedig felfrissítve elhelyeztük az ablakpárkányokon, szebbé, otthonosabbá téve környezetünket. A mai napon mindemellett készségórákon aktuális alkotások készültek, a közismereti órákon pedig felhívtuk a tanulóink figyelmét a teremtett világ szeretetére, megbecsülésére, megóvására. Az alsó tagozaton az aulában játékos Föld napi pontot hoztunk létre. Megemlékeztünk Sir David Attenborough-ról, aki környezetvédő, természettudományos munkájáért méltán elnyerte az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) a Föld bajnokának címét 2022-ben. Filmajánlóként Egy élet a bolygónkon című összegző alkotását ajánljuk meleg szívvel!

Az ő szavaival zárjuk cikkünket:

„Ötven éve a bálnák a kihalás szélén álltak világszerte. Aztán az emberek összefogtak, és ma már több bálna él a tengerben, mint amennyit valaha láttunk. Tudjuk, hogy milyen gondok vannak, és azt is tudjuk, hogyan oldjuk meg őket. Csak az egységes cselekvés hiányzik (...)”

(David Attenborough)Sikereink a matematika terén

Iskolánk többféle matematika versenyen szokott nevezni minden tanévben, szerencsére tanítványaink rendre szép eredményekkel kényeztetnek bennünket.
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyen hagyomány elindulnunk és dobogós eredményt elérnünk. Ahhoz, hogy tanítványaink a legjobbat hozzák ki magukból egy –egy fordulón, folyamatos és céltudatos munkát végzünk. Már 2. osztálytól heti rendszerességgel vesznek részt matematika szakkörön azok a tanítványaink, akik szimpatizálnak a matematikával, jól is megy nekik a tantárgy és kedvük van versenyfeladatokon gyakorolni, pallérozni elméjüket. Általában, azok a diákok, akik alsó tagozaton elindulnak tanítóik által ezen az úton, azok 8. évfolyamig minden esztendőben több versenyen is megmérettetik magukat.
Idén is 3 fordulón kellett számot adniuk a versenyzőknek: február 7-én az 1. fordulóban, majd egy hónap eltelével a 2. forduló következett. A döntőre március 22-én került sor. Igazán büszkék lehetünk tanítványainkra, az őket felkészítő kollégáinkra és természetesen a szülőkre is, akik partnerek ebben a folyamatban.

Eredményeink megyei szinten:

Egyéni eredmények:
        •      2. évfolyamon: VIII. Helyezett Dajka Noémi 2.b, XV. Helyezett: Vincze Hanna 2.a
        •      4. évfolyamon: I. helyezett Nagy Szabolcs 4.a, V. helyezett Fekete Kornél 4.a,
                                           XII. helyezett Zrínyi Soma 4.a
        •      6. évfolyamon: V. helyezett Fodor Alma 6.b
        •      8. évfolyamon: VII. helyezett Fodor Fedóra 8.b

Csapatversenyben:
        •      1. helyezett: a 4.a csapata: Nagy Szabolcs, Fekete Kornél, Zrínyi Soma
        •      3. helyezett : a 2. évfolyam csapata: Vincze Hanna 2.a, Dajka Noémi, Keller Vilmos 2.b

Felkészítő pedagógusok: 2.a: Rózsa Andrea, 2.b: Szabó Katalin, 4.a: Nagyné Tóth Judit, 6.b és 8.b: Gáspárné Tokaji Edit

Szívből gratulálunk tanítványainknak és az őket felkészítő pedagógusoknak! Külön büszkeséggel gratulálunk a 4.a osztály tanítójának Nagyné Tóth Juditnak, aki szenzációs sikereket ér el tanítványaival! A verseny szervezői április 12-én az eredményhirdetéskor kitüntették eredményes felkészítőmunkájáért!
Nagy Szabolcs 4.a, az országos döntőn vehet részt, ahol bízunk benne szintén csillogó éremmel tér haza!

Sok sikert kívánunk!
„Péter hitével tekintsünk Jézusra!”

Húsvét ünnepére Dr. Ternyák Csaba érsek atya tanévindító gondolataival készült hittan munkaközösségünk.
Április 6-án felsős, 7-én az alsós diákok között igyekeztünk megfogalmazni sajátunkként Péter apostol hitvallását: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” A gyermekek részletesebben megismerkedhettek a „legfontosabb” tanítvány személyével, Jézussal való kapcsolatával, formálódó, (néha megingó, de majd a végsőkig kitartó) hitével. Próbáltuk megláttatni, hogy az Egyház küldetése Krisztustól származik, amelyet napjainkban is pásztori szolgálattal látnak el az apostolok utódai. Az utolsó előadásokon pedig a bűnbocsánat jelentőségét emeltük ki, megmutatva, hogy Jézus keresztje kifejezi számunkra, hogy Isten megbocsátja őszintén megbánt bűneinket és csak az ő megváltó szeretetére akar emlékeztetni minket.
A nap lezárásaként szentmisén vettek részt a gyermekek pedagógusaikkal együtt, ahol közösen kifejezhettük, hogy mind Isten népéhez tartozunk, Ő hívott meg minket, hogy együtt haladjunk az üdvösség felé vezető úton.
Hálás szívvel köszönjük, hogy az osztályok számára a lelki nap előadásait megtartották: Söjtöry Ágota Szociális Testvérnek, Ferencz Károly plébános és Czókoly Sándor káplán atyáknak, valamint Vighné Perge Anita, Vigh Péter János, Urbánné Tóth Rita, Gyöngyné Lisóczki Anita és Árvai Erika pedagógusoknak.
Kívánjuk közösségünk minden tagjának és családjának, hogy a közelgő Húsvét ünnepén a Feltámadt Krisztus öröme és kegyelme töltse be mindannyiuk szívét!Legyen kék a tér!

Séta az autizmussal élőkért

Április az autizmus hónapja. Ebből az alkalomból, valamint az autizmus társadalmi problémájának figyelemfelhívása és segítése céljából intézményünk néhány osztályával csatlakozott a városunkban szerveződött közös sétához és az azt követő rendezvényhez, 2022. április 8-án délelőtt. Ebben az évben egy kék szívecskét tartva a kezünkben fejeztük ki együttérzésünket.
A demonstráló sétához több civil szervezet, oktatási intézmény, csatlakozott annak érdekében, hogy az autizmussal élők érezzék támogatásukat és elfogadásukat. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott Vargáné Balogh Irén alpolgármester asszony és Gőz Andrea, a tiszafüredi EGYMI vezetője.
A programot a gyerekek műsorával zárták, melyet a közönség nagy tapssal jutalmazott.
Köszönjük a lehetőséget, hogy jelenlétünkkel támogathattuk az autizmussal élők elfogadását, a társadalomba való beilleszkedésének megsegítését.
Víz Világnapja, március 22.

Iskolánk nagyon fontosnak tartja a teremtésvédelmet, a környezetvédelmet, melynek szerves része a VÍZ. A mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének a tiszta, egészséges ivóvíz nélkül, a szervezetünk nagyrészt víz alapú, az édesanyánk méhében is vízben növekedtünk, fejlődtünk 9 hónapig. A Bibliában számos helyen igen hangsúlyos szerepet tölt be szintén a víz. Gondolhatunk a megtisztító özönvízre, vagy a tenger adta életre, melyen a leendő tanítványok is dolgoztak halászként. Vagy a Jézus csodatételeire emlékezhetünk, ahogyan Pétert, mint legfontosabb tanítványát képessé tette arra, hogy a vízen járjon, illetve a csodálatos halszaporítás is a vízhez kötődik, vagy a mennyegzőn a víz borrá változtatása.
Ebben a tanévben másodjára kért fel bennünket a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság, hogy vegyünk részt pályázatukban, melyben 2400 gyermek vett részt összesen. Komplex feladatsort oldottunk meg osztályonként. Készítettünk lapbook-ot, ültettünk magvakat, víztisztító berendezést készítettünk és videóanyag megtekintése után tesztet töltöttünk ki. Csodálatos alkotások születtek, sok-sok érdekes információ jutott el a tanítványainkhoz a víz kapcsán.
Jutalomként Csobbancs kabalákat, tollakat, nyakpasszokat, stresszlabdákat, fülhallgatókat, színes ceruzákat, bluetooth-os ledlámpákat kaptunk.
Az alsó és a felső tagozatos auláinkat csodálatosan felöltöztették erre az alkalomra a pedagógusaink. Klikk IDE

Elkészült Lapbook-ok


Kiállítás a Városi Könyvtárban

Március 24-én iskolánk 3.b osztályával, látogatást tettünk a Városi Könyvtárba, ahol Kádár Nagy Lajos „A művészet mindenkié!” című látható és tapintható kiállításának megnyitóján vettünk részt. Gyönyörű képeket tekintettünk és tapintottunk meg. Ezután pedig egy kis bevezetést kaptunk a vakok és gyengénlátók világába. Megismerkedtünk a Braille írással és azokkal az eszközökkel, amelyek segítenek a mindennapokat még könnyebbé tenni számukra.


„A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek…”

A felső tagozatos diákok március 26-án szombat délelőtt végezték el közösen keresztúti ájtatosságukat. A hideg templomban meleg szívek válaszoltak a meghívásra. Mindazok akik ott voltak, komolyan és megrendülve vették tudomásul, hogy értük is meghalt Krisztus a kereszten.
Az eltérő tagozatos diákok először 10 éve találkoztak a keresztútjárással. Rendkívüliségét az alkalomnak most az a tény adta, hogy ők vitték magukkal Jézus keresztjét az úton a szertartás alatt. Fegyelmezettségük példaértékű volt és reméljük, ha mindenki csak egy kicsit lélekben bekapcsolódott, közelebb került a Megfeszítetthez!

Istennek legyen hála!Digitális oktatáshoz eszköz biztosítása a pedagógusok számára

Az RRF-1.2.1-2021-2022-00001-es számú Európai Uniós támogatáson keresztül iskolánk pedagógusai használatra kaptak egy Lenovo laptopot, egy egeret és egy laptoptáskát. Ezen pályázat kapcsán a korábbi években már számos iskola pedagógusa jutott laptop használathoz, a mi intézményünk a 2021-2022-es tanévben nyújthatott be pályázatot. 39 pedagógusi munkakörben dolgozó kollégánk élt a lehetőséggel, melyhez egy 60 órás tanfolyamot szükséges elvégeznünk. A mögöttünk álló tanévekben minden pedagógusnak szüksége volt a saját otthonában végzett online tanórák megtartásához eszközökre, bízunk abban, hogy egyre kevesebb alkalommal kell digitális órákat tartanunk. Az előző időszakban a különböző online oktatási platformokat feltérképeztük, megismertük és egyre nagyobb rutinnal használtuk is. A jelenléti oktatás hatékonyságát egyik forma sem tudja felülmúlni. Hiszünk abban, hogy a személyes kapcsolat varázsát semmi sem pótolhatja.
Egy pedagógusnak a digitális eszközre nem csupán az online oktatás alatt van szüksége, hanem önfejlesztésre, feladattár bővítésre, a tanulókkal való kapcsolattartásra, a Kréta felület kezelésére gyakran alkalmazzuk ezeket az eszközöket. Így mindannyian hasznosan, hatékonyan tudjuk használni a számunkra bocsátott eszközöket.
Köszönetünket fejezzük ki a fenntartónknak valamint Magyarország Kormányának, ezért a digitális lehetőségért!
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Február 24-e, csütörtök óta nagyot fordult a világ: Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. Ukrajnában nemcsak felnőttek, de gyerekek és idős emberek is nagy veszélybe kerültek, kénytelenek voltak szinte mindenüket hátra hagyni, és elmenekülni az otthonukból.
A lakosság és a határon már átért menekültek számára ilyenkor minden kis segítség sokat jelent!
Az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ szervezéséhez kapcsolódva, iskolánk is szívesen fogadta az adományokat az ukrán háború elől menekülők számára. Tanulóink szorgos kis méhek módjára gyűjtötték és pakolták tele az adománygyűjtő edényeket heteken keresztül.
A jó szándék és cselekedet eredményeként közel 300 kg konzervet, tartós élelmiszert, instant levest, tisztító-és tisztálkodó szert, bébiételt, valamint foglalkoztató füzeteket és mesekönyveket sikerült összegyűjtenünk.

Nagyon szépen köszönjük minden szülőnek, nagyszülőnek, tanulónak a támogatását!

Az adományokat, a felsőzsolcai gyűjtőközpontba szállítottuk. Onnan viszik majd tovább a kijelölt településekre!

Köszönettel: Földesiné Kiss Tünde
                        KARITÁSZLázár Ervin Program: Jaj, de jó mindenütt!
Iskolánk első osztályosai a Lázár Ervin Program keretében Törökszentmiklósra utaztak, ahol a Jaj, de jó mindenütt című előadást néztük meg. A műsort a kéttagú színművészpáros és néhány kedves állatbábfigura tette emlékezetessé.
Fényjátékkal, zenei bejátszásokkal, interakcióval hozták közelebb a kicsikhez a kultúra fogalmát, a barátság fontosságát. Az előadás két főszereplője tigris és mackó, fő mondanivalója pedig az egymás iránti feltétlen elfogadás. A képzeletbeli utazás után kissé elfáradva érkeztünk haza.

Alsó tagozatos diákok keresztútja


„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért!” (Jn 15,13)

A nagyböjti időben megfogalmazzuk, hogy Húsvét ünnepére való készülődésünket hogyan építhetjük fel.
Igyekszünk növekedni: hitben, az imádság erejével,
                                           felebaráti szeretetben, a jócselekedetek gyarapításával
                                        és testi-, lelki erőnkben a lemondások megfogalmazásával, gyakorlásával.
A 40 napos készületi időben, figyelmünket Jézus önfeláldozó szeretetére irányítjuk. Isten Fia példát adott a felebaráti szeretet megvalósítására. Életét adta értem, és érted szeretetből. Az ő szeretetből vállalt áldozata volt szükséges a mi megváltásunkhoz. Iskolánk alsó tagozatos diákjaival március 21-én, közösen indultunk el, hogy elkísérjük az Úr Jézust a keresztúton.
Az állomások képei előtt megállva az osztályok tanítói és a tanulók felolvasták az egyes stációkhoz tartozó gondolatokat, imákat, majd énekkel indultak a következő állomáshoz. Minden gyermek bekapcsolódott a közös imába, éneklésbe, így együtt haladtunk ezen a fájdalmas, de reményt hozó úton.
Ha megmaradunk Jézus szeretetében, és Isten gyermekeiként élünk, akkor úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy Istenünk, mennyei Atyánk akarja.
Az imádság által Isten számunkra is áldássá változtatja ezt az utat, mert ő a SZERETET!Tiszafüred város elismerésében részesültek diákjaink

Szeretettel gratulálunk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulóinak, akik a Nemzeti Ünnep alkalmából Tiszafüred város elismerésében részesültek!
Tiszafüred kiváló Általános Iskolai Tanulója elismerő címet kapott: Dózsa Dominika 8.a, Spisák Sára 8.a, Fodor Fedóra 8.b, Linberger Laura 8.b, Urbán Alexa 8.b osztályos tanulók.
Sporttevékenységük okán elismerésben részesült Lendvai Lívia, Géczi Barbara, Varga Zsanett, Katona Ramóna, Török Fanni, Szabó Tivadar és Árvai Zsigmond tanulók.
Ifjú Lámpások a Szent Imrében

Csodálatos kegyelmi ajándékot kaptunk a nagyböjti idő kezdetén, az Ifjú Lámpás Missziós Iskola Tiszafüredre érkező csapatától.
A 7 fiatal, hittan órákon tett látogatása mély nyomot hagyott bennünk, amit bizonyít, hogy a magukkal hozott lelkesedés diákjainkat is magával ragadta. Már a második köztünk töltött napon mindenki jól ismerte a nevüket, bár töredékük hallhatta őket akkor még személyesen. Kamilla, Csenge, Virág, Bori, Viktor, Miklós és Ciprián valóban missziós munkát végeztek intézményünkben. Személyes életükről, a keresztény hit megvallásáról, a közösség életéről tett tanúságtételük vágyakozással töltött el mindannyiunkat. Vágyakozással, hogy hallgassuk őket, beszélhessünk velük és jobban megismerhessük őket, hogy mi is hasonlóvá váljunk hozzájuk, együtt imádkozhassunk és dicsőíthessük Istent!
A közöttünk töltött időben minden lehetőséget megragadtak, hogy növekedjenek, és segítsenek növekedni. A pedagógusokkal közös keresztúton, nekik tett tanúságtételen át a gyermekekkel való órák, közös, és értünk megfogalmazott imádságok, szentségimádások, szentmisék, és dicsőítések, a szabadidőben (szünetekben) is megfogalmazott, kifogyhatatlan kérdések és beszélgetések is mindig készséges szolgálatukat jelenítették meg.
Jézus örömhírét hozták közénk, mi pedig (gyermekek és pedagógusok) együtt tudtuk megfogalmazni hallgatva őket: „lángolt a szívünk” és „jó nekünk itt lenni” Veletek!
Hálát adunk Értük, hogy a közöttünk töltött idő alatt talentumaikat megosztották és szolgálatuk által mi is meríthettünk a Forrásból, amely maga Jézus Krisztus!
Megemlékeztünk az 1848/49-es magyar szabadságharcról

2022. március 11-én iskolánkban is megemlékeztünk az 1848/49-es magyar szabadságharcról. Az alsós aulában először az alsó tagozatos, majd ezt követően a felső tagozatos diákok tekinthették meg az ünnepi műsort.
1848. március 15-én Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom. Megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Hasburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Iskolánk negyedik osztályos diákjai megelevenítették a forradalmi eseményeket, felsorolták a 12 pontot, Petőfi Sándor szerepébe bújva elszavalták a Nemzeti dalt. Betekintést nyertünk a katonai táborok életébe, megismerhettük a jobbágyok önzetlenségét, összefogását és szembesültünk szeretett hősünk, Kossuth Lajos halálával is. Műsorunkat hazafias dalok csokra kötötte össze, és a negyedikes fiúk néptánca is színesítette az ünnepet. A mazsorettes lányok ünnepi koreográfiával készültek erre a jeles napra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden kedves kollégának, akik részt vettek a műsor szervezésében, illetve Árvai Zsigmondnak és Győrfi Dalmának a táncok betanításáért és a fellépő ruhákért!

Ünnepi műsor:


Rendhagyó irodalom óra

A nemzeti ünnephez közeledve 7. és 8.-os diákjaink egy rendhagyó irodalom órán vehettek részt. Marosán Csaba, a kolozsvári Állami Színház színművésze vezette be a hallgatókat Arany János életébe és munkásságába, aki a magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja.
A költő életművéből vett idézetekkel színesített előadást ezúton is köszönjük!


Lelki nap pedagógusainknak

Az intézmény pedagógusai lehetőség szerint nagyböjti időben együtt imádkozzák végig Jézus keresztútját minden évben. Idén a hagyományokhoz híven a felsős aulában gyülekezett össze a tantestület minden tagja, hogy Ferencz Károly atyával és az Ifjú Lámpások Missziós Közössége tagjaival együtt imádkozzanak a nap kezdetén. A tanítási nap végén Károly atya előadása, majd a Missziós Közösség ifjú tagjainak tanúságtétele és közös ima zárta a napot. Istennek legyen hála a lelki töltekezés lehetőségéért!

Kezdődik a mennyei „pontgyűjtés”!

Mai világunkban az üzletekben nagyon sokszor arra buzdítják az embereket, hogy vásárlásaik alkalmával gyűjtsenek pontokat, hogy azokat beválthassák tárgyakra, különböző dolgokra.
Március 2-án a reggeli szentmisén megáldásra került a tavalyi virágvasárnapról megmaradt barkaágak hamuja, amellyel ezt követően az atyák megjelölték a diákokat és az iskola felnőtt tagjait.
A diákok fegyelmezetten várták és az arcokon látva komolyan vették e szép szentelményt, mellyel megtették az első lépést a húsvétra való felkészülésben. A lelki felkészítés mellett fontos, hogy belássuk, hogy szükséges ebben a nehéz helyzetben a lelkünk rendbetétele, ahogyan Sándor atya a szentmisén is elmondta, a lélek rossz dolgainak „selejtezése”, valamint elkezdődhet a jócselekedetek, ima és böjt által a mennyei pontgyűjtés, mely sokkal fontosabb, hiszen az örök életünkről van szó.
Ahogyan az olvasmány is tanított minket, „most van itt az alkalmas idő”, hogy örömmel készüljünk Krisztus feltámadására! Krisztus és mennyei Édesanyánk segítsen minket a jó megtételében!Farsang az alsó tagozatos osztályokban - 2022Farsang a felső tagozatos osztályokban - 2022Pancake Day

A Pancake Day vagy Pancake Tuesday a farsangi ünnepsorozat vége Angliában, Magyarországon a Húshagyó Kedd. Az angolszász országokban ez a böjt előtti utolsó nap a dőzsölés ideje, és mi a legjobb étel ehhez: természetesen a palacsinta.
Tegnap délután a Kossuth Lajos Általános Iskolában Palacsinta napi rendezvényen vettünk részt kétszer 4 fős csapatokkal.
Kilenc csapat közül elhoztuk az 1. és a 3. helyet.

1. helyezettek:
Trázsi Fanni, Jáger Jázmin, Lovász Edina és Varga Dávid


3. helyezettek:
Spisák Sára, Kuli Boglárka, Oláh Anna és Unicsovics Gergő


Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezést, a kedves fogadtatást és vendéglátást a Kossuth Lajos Általános Iskola nyelv szakos pedagógusainak!
Diákjainknak pedig szívből gratulálunk a szép eredményekhez!
Neumann János idegen nyelvi verseny

Már sokadik alkalommal vettünk részt az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium által a 6. és 7. osztályosok számára meghirdetett idegen nyelvi versenyen, ahol ismét szép eredményeket értünk el a népes mezőnyben.
A verseny három fordulóból állt. Az első fordulóban egy feladatsort kellett megoldaniuk, a második részben pedig egy esszét kellett megírniuk a tanulóknak, mindkét esetben a világhálóról letöltve azokat. A harmadik próbatétel, a szóbeli megmérettetés már Egerben, a Neumannban zajlott, melyre a gyerekek számítógépes prezentációkkal készültek.
Tanulóink nagyon nagy szorgalommal, kitartással, idejüket nem sajnálva készültek a versenyre. A kiemelkedő eredményekért hálásak vagyunk felkészítő pedagógusainknak!

Eredményeink:

Angolosok:

Hatodik osztály:
1. hely: Szegedi Zsombor
2. hely: Tóth Réka Anna
Felkészítő tanár: Oláh Annamária

Hetedik osztály:
3. hely: Erdei Tamás
Felkészítő tanár: Richter-Szakács Györgyi

Németesek:

Hetedik osztály:
1. hely: Lovász Edina
2. hely: Krausz Eszter Ilona
Felkészítő tanár: Leiter Aranka

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra!
HEBE Országos Angol Verseny és HEBE Országos Természetvédelmi Verseny eredményeink

A HEBE által szervezett egyéni angol levelezős projektversenyen, „HELLO UK” komplex feladatokat kellett megoldani, amely a tanulóink számára érdekesnek és hasznosnak mutatkoztak. Hallott szövegértés, olvasott szövegértési feladatok voltak zömében, a levélírás területén is különleges feladatot kaptak, hiszen magának az angol királynőnek kellett meghatározott tartalmú hivatalos levelet írniuk. Emellett skót süteményt sütöttek, megadott videó és szabály alapján, mely mindenképpen hagyományos recept alapján készült és a formája is tradicionális volt. Az elkészült Scottish biscuits, vagyis skót kekszeket egyedi módon tálalni kellett és az elfogyasztás egy részletének is meg kellett jelenni. Ezeket a folyamatokat dokumentálni kellett fotókkal, valamint szabadon választott formában projektként kellett bemutatni.

Az angol nyelvi versenyen két tanulónk ért el szép országos eredményt:

III. helyezett Keresztyén Csanád 7.b
Felkészítő pedagógusa: Langné Kiss Piroska tanárnő

X. helyezett Urbán Alexa Gitta 8.b
Felkészítő pedagógusa: Urbánné Tóth Rita tanárnő

A HEBE természetvédelmi levelezős versenye, a „Szeresd a Földet!”

Szintén többrétű feladatokból állt. Ökológiai tartalmú, környezetvédelemmel kapcsolatos, állat-növényvédelmet felölelő, és energiatakarékos gyakorlati feladatokkal tarkított feladatsort kellett megoldaniuk.

V. helyezett Urbán Alexa Gitta 8.b

Gratulálunk a tanulóinknak és a felkészítő kollégáknak!
„Szép Iria tündöklött…”

Sok szép ünnepi esemény van egy közösség életében. Ilyen alkalom volt február 16-án, szerdán az iskolánk kápolnájában megtartott búcsúi szentmise az 1. c osztály részvételével. A tanulók kis rajzokat is készítettek, melyet a gyönyörű virággal díszített oltárra helyeztek. Károly atya megemlékezett a kápolna védőszentjeiről, a portugál Ferencről és Jácintáról. Ők voltak azok a gyermekek, akik Luciával, unokatestvérükkel együtt több alkalommal látták a Szűzanyát. A Fatimai jelenések 1917-ben történtek, az októberi jelenés alkalmával mintegy 50 ezer ember gyűlt össze, hogy együtt imádkozzon a kis látnokokkal. Akkor az égen a nap, mint egy tüzes korong ezüstszínben kezdett forogni, s ezt a természetfeletti jelenséget szabad szemmel láthatta mindenki. Az Egyház többször kihallgatta a gyermekeket, hogy megbizonyosodjék a csoda valódiságáról. A Mária-jelenések helyére templomot építettek, s a mai napig zarándokok százezrei keresik fel évente a kegyhelyet gyógyulást és lelki békét keresve. Minden hónap 13. napja pedig a fatimai jelenések emléknapja lett. A rózsafüzérben ismételt „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket…” kezdetű ima is innen származik. Szűz Mária a gyermekek által kérte, és kéri ma is mindnyájunktól, hogy imádkozzunk, engeszteljünk sokat a bűnösök megtéréséért.

Molnár Aranka hittanár
Bolyai Természettudományos Csapatverseny

A Bolyai Természettudományos Csapatversenyen az idei tanévben 7 csapatot indított iskolánk, az 5. 6. és 7. osztályosok korcsoportjában. Ez a komplex verseny igazi kihívás a diákok számára, hiszen a biológia, kémia, fizika, földrajz ismereteket egyaránt igényli, miközben csapatmunkára sarkallja őket.
6 csapatunk díjazott lett. Közülük 3 csapat képviseli iskolánkat az országos döntőben.

5. osztályos korcsoport:
        1.   helyezett/ országos döntő:
             Boros Bettina, Keller Blanka, Hegyi Petra, Ruzsányi Adél 5.b
        2.   helyezett/ országos döntő:
             Árvai Zsigmond Levente, Elek Áron, Kovács Kitti és Pócs Lilien Luca 5. a

6. osztályos korcsoport:
        2.   helyezett:
             Molnár Lajos, Molnár Levente és Nikodém Miklós a 6. a

7. osztályos korcsoport:
        1.   helyezett/ országos döntő:
             Jáger Jázmin, Gyöngy Zsanett, Krausz Eszter, Lovász Edina 7. b
        7.   helyezett:
             Keresztyén Csanád, Sőregi Richárd és Tóth Szabolcs 7. b
        9.   helyezett:
             Erdei Tamás, Szabó Tivadar, Puskás Levente 7. a és Varga Dávid 7.c


Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak: Papp Andrea, Ilhan Szilvia, Oláh Annamária és Varga Anikó tanárnőknek!VISSZA A JÉGKORSZAKBA

Pénteken múzeumba ment az évfolyam. A kiállítás a Jégkorszakról szólt. Amint beértünk a múzeum épületébe ketté osztották az osztályunkat. Mi tárlatvezetést kaptunk, a másik csoport pedig festett és kirakózott.
Felpróbálhattuk a szőrméket és a fegyvereket. A fegyverek kövekből, csontokból és fából készültek, azt is megtanultuk, hogy hogyan ejthették el az állatokat. A szőrméket az elfogott állatok bundájából és bőréből készítették.
Miután megnézegettük a jégkorszakból fennmaradt tárgyakat, átmentünk a „jégbarlangba”. A barlangban az akkor élő állatok csontjai voltak. A kedvencünk a bölény koponya és a mammut sípcsont volt. Hatalmasak voltak. Majd a jurtában bőrből készült dobon doboltunk. Ezután megcsodáltuk, hogy milyen tárgyak maradtak fenn az akkori emberektől. Miután mindent megnéztünk, cseréltünk az osztály másik felével. Mi mentünk gipsz dínókat festeni, a többiek pedig megnézhették az előadást.
Az egész osztálynak nagyon tetszett a kiállítás és várjuk, a következő alkalmat.

2022. február 11.

Természetjárók a Bükkben

Kihasználva a februári szép időt, természetjáró túrára indultak iskolánk hetedik és nyolcadik osztályos tanulói. Úti célként Cserépfalu határát tűztük ki.
A lelkes gyereksereg először a kiállítóközpontban tekintette meg a földtörténeti és az ősember életéről szóló bemutatót, majd nekivágtunk a hosszú túrának. A Hór-völgy mentén felmásztunk a Subalyuk-barlanghoz, az Ördögtorony- tanösvényen gyönyörködtünk a kaptárkövekben, végigsétáltunk a Kőporos-szurdokon, szaladgáltunk a régi kőfejtő területén. A nap végén okosóránk 13000 lépést számlált, de kellemesen elfáradva, sok élménnyel telve tértünk haza,
Lázár Ervin Program: Magyarnak lenni

Iskolánk hetedikesei a Lázár Ervin Program keretében Törökszentmiklósra utaztak, ahol a Magyarnak lenni című előadást néztük meg. A műsort a Budapesti Filharmóniai Társaság négytagú zenekara és előadója tette emlékezetessé.
Vetítéssel, videó bejátszásokkal, interakcióval hozták közelebb diákjainkhoz a kultúra fogalmát, magyarságtudatunkat. Az előadás átívelt irodalmon, történelmen, zenén, közéleten, sporton, művészeteken, megvillantva nemzetünk büszkeségeit. Hangsúlyt fektettek más kultúrák bemutatására, elfogadására is.
Tartalmas, szép előadás után feltöltődve érkeztünk haza.
Lillafüreden jártunk

Nagy izgalommal keltünk útra az ötödik évfolyammal február 11-én, hogy Lillafüreden töltsünk egy szép napot. Az utazás alatt élénk társalgás, nagy nevetgélés volt a buszon, hiszen nagyon örültünk, hogy kirándulhatunk végre együtt. Az időjárás is kényeztetett bennünket, mert a reggeli köd után simogató napsütésben volt részünk mindvégig.
A tervezett program szerint a látványosságok közül először a Szent István-barlangot tekintettük meg. A túravezető történetei és a gyönyörű természeti képződmények mindenkit úgy elkápráztattak, hogy néhány percnek tűnt csak a földalatti sétánk.
Rövid buszozás után a Miskolci Állatkertbe érkeztünk, ahol ma már nem csak hazai állatfajokkal találkozhatunk, hanem minden földrész állatvilága képviselteti magát. Megcsodálhattunk számos különleges állatot, élmény volt testközelben látni, sőt akár megsimogatni őket. A terület teljes bejárása, megismerése érdekében – a többek által lefotózott – térképpel indultunk útnak kis csoportokban. Az élményeket mindenki igyekezett megörökíteni, számtalan fotó készült.
Kellemesen elfáradva, de vidáman indultunk haza a nap végén. A szerzett tapasztalatokat hasznosíthatják a diákok tanórákon, a megélt élményeket pedig a közösségépítésben, tehát elmondhatjuk, hogy igazán tartalmas programunk volt.
Színházban a harmadikosok

Szeptemberben félve vásároltunk gyermekbérletet az egri Gárdonyi Géza színházba. Ki tudja mit hoz a holnap? Sikerül- e eljutni, megnézni a színdarabokat?
Immár elmondhatjuk: három fantasztikus mesét tekinthettünk meg. A „Rigócsőr király” és a „Széttáncolt cipellők” darabokban gyönyörű jelmezekkel, zenével, tánccal és sok – sok humorral varázsoltak el bennünket a nagyszerűen játszó színészek.
A „Rátóti csikótojás” történetét a stúdiószínpad előadásában nézhettük. Egészen különleges élmény volt a színészekkel egy színpadon ülve, testközelből látni, hallani mindent! S amikor mindannyian sorban egymás után ültük, költöttük a csikótást, magunk is részesei lettünk a színdarabnak.
Minden előadás után remek hangulatban, rengeteg mesélni valóval tértünk haza.
Hálásak vagyunk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is sikerült igazi színházi élményekkel gazdagodnunk.

3.a és 3.b osztály tanulói és tanítóiMEDVE NAP a 2.c osztályban

Február másodikához, Gyertyaszentelő napjához több szokás is tartozik. Ezen a napon szentelik meg szentmiséken az erre szánt gyertyákat.
Az egyik legismertebb néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön barlangjából és meglátja az árnyékát (napsütötte idő van), akkor még vissza bújik téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, hogy már lassan vége a télnek.
Szerdán kisütött a nap és be is borult. A maci törhette a fejét!
Köszönjük Konczné Ági néninek és Zobolyákné Zsuzsa néninek, hogy általuk készített mackókkal gazdagították a kiállításunkat.
Külön köszönet, hogy az osztály tanítóit mini medvékkel lepték meg. Keresztyénné Nagy Mariann igazgatóhelyettes nénitől pedig könyvjelzőt kaptak ajándékba.
Az 1.b osztály tanulóit („szomszédjainkat”) arra kértük, hogy szavazzanak egy nekik kedves, gyerekek által behozott plüssmacira. A napot vetélkedővel zártuk, aminek természetesen témája a medve volt. A gyerekek nagyon ügyesen, lelkesen oldották meg a feladatokat.
A vetélkedő végén hűtőmágnest készítettünk.
Öröm volt látni a közös munkát!

Dulai Józsefné


SZENT BALÁZS – BALÁZS-ÁLDÁS (FEBRUÁR 3.)

Szent Balázs orvos és püspök az örmény Sivas városban élt. Keresztény vértanú.
Püspökké választása után visszavonult egy magányos hegyi barlangba, ahonnan imádkozva vezette népét, tanácsokat osztott, és gyógyította a közösséget. A legendák szerint vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
Február 3-án, Balázs napján, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapon a pap a szentmise után két kereszt alakba tett vagy összecsavart gyertya lángjai előtt, ezekkel a szavakkal áldja meg őket:
„Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárása által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden egyéb bajoktól!
Az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen.”
Iskolánkban Szent Balázs ünnepén Károly atya és Sándor atya látogatta meg az osztályokat. A gyerekek Balázs-áldáshoz járultak, kérve a szent közbenjárását, hogy a tanulókat őrizze meg minden betegségtől és torokbántalomtól.
A lap tetejére >>

Régebbi cikkek - 2021-2022 tanév első félév >>