Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Szent Imre díj


A Szent Imre-díj szabályzata


A Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetői döntöttek arról, hogy a kiemelkedő szakmai, közösségi és emberi értékeket felmutató pedagógusokat, munkatársakat, és diákokat, öregdiákokat, külső támogatókat éves rendszerességgel kitüntetésben részesíti, ezzel erősítve meg azt a tényt, hogy a Szent Imre Katolikus Iskola szellemi és lelki családot alkot, mely család elismeri azokat az erőfeszítéseket, melyek a közösen elfogadott értékek mentén születnek meg.
A kitüntetés alapvető célja nem az anyagi elismerés, hanem annak a tudatosítása, hogy „a jócselekedetek bár titokban és csendben születnek”, ugyanakkor a Mindenható Istenen kívül a közösség is felfigyel ezeknek a tetteknek a fontosságára.
A kereszténység évezredes működésének, alakulásának, értékrendjének fenntartója, meghatározó kerete a közösség. Az imádság, a gondoskodás, a szabadidő kulturált eltöltése, hétköznapjaink és ünnepnapjaink eseményei mind e kereten belül kötnek kisebb vagy nagyobb közösségekhez, amelyeknek a templomhoz társuló legnagyobb egysége a szentmise. Az alapító szándéka, hogy ily módon is hitet tegyen a közösségépítés – jelen társadalmi környezetben – kiemelkedően fontos ténye mellett, és ezen szerény jelképpel ösztönözze az intézmény azon tagjait, akik e cél érdekében önzetlenül és hűségesen vállalnak szerepet.
Az alapító hangsúlyosan szeretné jelezni, hogy a hűséget, meghatározó feltételnek tekinti, mint olyan értéket, amely csak hosszú esztendők elkötelezettségével szerezhető meg. Alapító a díjat tehát minden esztendőben azon személynek szánja, aki a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda elkötelezett tagja s e közösségben végzett tevékenysége a fentiekkel párhuzamos.

A díj alapítói és kezelői

A munkatársak, öregdiákok vagy külső támogatók közül évente kiválasztott díjazott személyére az alapítók tehetnek javaslatot és döntenek az adott évben díjazott személyéről
A diák díjazottak személyére a nyolcadikos osztályfőnökök, és a Tantestület bármely tagja tehet írásban javaslatot, az alapítók döntenek az adott évben díjazott diák személyéről.

A díj formai leírása

Az emlékplakett Szűcs Judit fazekas művész alkotása. Előlapján Szent Imre Katolikus Általános Iskola logója látható, Sanctus Emericus és Szent Imre Díj felirattal. Az emlékplakett átmérője 150 mm. Az érem díszdobozban kerül átadásra. Az emlékérem az iskola emblémáját jeleníti meg, oklevél melléklettel.

A díjazottak köre:

-Pedagógusok és munkatársak: Évente max. 2 fő
-Diák(végzős): Évente max. 2 fő

A díjak átadása:

Évente a Szent Imre bál alkalmából vagy az intézményi tanévzáró keretében.

Alapítók:

-Baranyák Béla - címzetes esperes plébános

-Urbánné Tóth Rita – intézményvezető

-Tamásné Papp Mária – tagintézményvezető

-Keresztyénné Nagy Mariann – intézményvezető helyettes

-Vargáné Perjési Edit Hedvig – intézményvezető helyettes

-Henrich Csilla- Szülői munkaközösség vezető


A díjazottak

- 2019. Dulai Józsefné

- 2020. Biró Attila, Csesznok Fanni, Varga Liza, Henrich Csilla

- 2021. Batki Panna, Beranek Balázs Miklós

- 2022. Dózsa Dominika, Fodor Fedóra, Leiter Aranka, Farkasné Bártfai Lilla

- 2023. Oláh Anna, Kuli Boglárka Hanna, Gyöngy Zsanatt Bianka, Jáger Jázmin,
               Keresztyén Csanád, Veres Boglárka